Vremea Şerpilor

• publicat la: 7 octombrie 2010
Vremea Şerpilor

Astăzi, 7 octombrie 2010, la Centrul Cultural din Carei, in organizarea Bibliotecii Municipale , a avut loc lansarea unei noi cărţi a binecunoscutului profesor Ioan Ciarnău,  Vremea şerpilor.

Evenimentul a avut parte de un public numeros , predominant tânăr şi , la fel ca la Baia Mare , cartea s-a bucurat de o foarte bună primire.

Au dorit să fie alături de autor Voicu D. Rusu ,poeţii I. Bala , Aurel Pop şi  istoricul Viorel Câmpean  din Satu-Mare.

Poetului I. Bala i-a revenit sarcina de a prezenta vorbitorii.

Despre structura şi valoarea estetică a cărţii a vorbit Voicu D. Rusu , un apropiat al autorului.

De la bun inceput , acesta indeamnă auditoriul să purceadă la lecturarea cărţii  deoarece cea mai mare bucurie şi satisfacţie a unui scriitor este ca ea să găsească ecou in sufletul cititorilor.Structura extrem de interesantă a romanului are o tentă autobiografică.

Sarpele , un simbol al păcatului biblic are in carte  si alte semnificaţii .

Eroul principal al cărţii este Codin, un personaj martor la evenimentele relatate.

Cele trei capitole surprind trei etape distincte ale vieţii personale dar şi colective.

Potrivit celor menţionate de Valeriu Mihai Panoiu in prefaţa cărţii,   ” Vremea şerpilor “ se constituie  intr-un roman document , o emanaţie a unei intenţii auctoriale primordiale : autenticitatea. Denaturarea adevărului ar fi o adevărată blasfemie in viziunea autorului , care prezintă faptele aşa cum s-au intâmplat.

“Experienţa de viaţă a lui Ciarnău e fascinantă”, spune Voicu D. Rusu,” şi se dovedeşte un aprig luptător impotriva şerpilor cu faţă umană.

Deşi, după evenimentele din 1989 , am fi aşteptat ca numărul şerpilor să se reducă simţitor  ei , dimpotrivă, s-au intărit ,au devenit mai puternici, căpătând o nouă infăţişare. Ideea copleşitoare ce se desprinde din carte este că aceşti şerpi ar trebui stârpiţi  iar noi să nu ne lăsăm intimidaţi şi infrânţi de ei, lupta cu ei nu trebuie să inceteze niciodată”.

Si-au făcut cunoscute impresiile despre carte şi poetul Aurel Pop , reprezentantul Centrului de Creaţie Satu-Mare şi istoricul Viorel Câmpean de la Biblioteca Judeţeană Satu-Mare.Acesta din urmă a lansat  un apel către tineri , pentru a renunţa la sticla televizorului in favoarea citirii cărţilor.

Impresia generală a fost că “Vremea şerpilor “este continuarea cărţii ‘ Nu eşti singur Ionică..”.

In final, autorul a ţinut să facă câteva precizări si să mulţumească tuturor celor ce au fost prezenţi la lansarea acestei cărţi .In mod special a ţinut să mulţumească personalului Bibliotecii Municipale pentru sprijinul constant acordat de-a lungul timpului.

După o succintă prezentare a structurării cărţii pe capitole, autorul a ţinut să scoată in evidenţă câteva fragmente, pasaje din carte.

Astfel, a prezentat aspecte din vânătoarea de oameni din al 2-lea război mondial, de pe raza localităţii Vezendiu, unde  un tânăr fiu de preot a fost ascuns pentru a fi protejat de o arestare iminentă .Condiţiile improprii ale ascunzătorii au dus, in timp, la decesul acestuia. Deşi rigorile regimului  vremii  nu permiteau efectuarea acestui serviciu religios, durerea părintească a fost prea mare pentru a nu risca efectuarea acestui ceremonial al inmormântării. Rezultatul a fost de ani grei de temniţă pentru toţi cei care au participat .

Reiterând speranţa triumfului binelui asupra răului, autorul incearcă să pătrundă in invelişul de nepăsare al unor tineri , pentru a- i determina să observe şi să dea piept cu adevărata realitate a vieţii.

“Cultura “, spune el  , “este o armă in lupta cu intunericul”.

Profesorul Ioan Ciarnău s-a născut la 2 iunie 1937  in localitatea Pişcolt şi este absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de istorie.Colaborarea sa cu editura Fidelia a inceput in 2004, când a văzut lumina tiparului cartea intitulată Ultima Brazdă.

Au urmat apoi şi alte apariţii precum “Comuna Andrid”, “Nu eşti singur, Ionică” , “Studii de arheologie din zona Ierului”, “Cum am invins cancerul”, “Să nu uităm Tătăreştiul”.

La aceeaşi editură  autorul are in curs de apariţie cartea” Grupul de rezistenţă anticomunistă şi antisovietică de la Pir”.

Daniela Ciută

Lasati un comentariu