20 ianuarie, data limită pentru renunţarea la TVA

• publicat la: 17 ianuarie 2011
20 ianuarie, data limită pentru renunţarea la TVA

Dacă o firmă n-a depăşit anul trecut o cifră de afaceri de 35.000 de euro, mai poate solicita doar până joi, 20 ianuarie, scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA .

Potrivit prevederi lor noului Cod fiscal, firmele care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire de 35.000 de euro (cifră de afaceri) pot solicita, până pe data de 20 ianuarie, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă, respectiv din data de 1 februarie.

Până la anularea înregistrării, firmelor le revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Firmele care solicită regimul special de scutire, sunt obligate să depună decontul de taxă pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv.

În ultimul decont depus, au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

sursa  Money.ro

Lasati un comentariu