Vasile Lucaciu comemorat la Carei

• publicat la: 21 ianuarie 2011
Vasile Lucaciu comemorat la Carei

Astăzi, 21 ianuarie 2011, elevii Scolii Generale Vasile Lucaciu din Carei au comemorat 159 de ani de la naşterea celui ce a fost preot , istoric şi revoluţionar Vasile Lucaciu.

In deschidere,  director Mocanu Alina a vorbit despre personalitatea omului al cărui nume il poartă această  şcoală careieană unde, in trecut funcţiona Liceul Vasile Lucaciu.

Eleva Bâc Demian Denisa , din clasa a VIII-a  a dat citire unui  referat despre viaţa şi activitatea lui Vasile Lucaciu.

Un scurt moment artistic a fost prezentat de către elevii clasei a III-a , aceştia interpretând la fluier o prelucrare a cântecului “In cea verde grădiniţă “.

Din partea şcolii au fost prezenţi  Ioan Nicoleta prof. istorie , director adjunct Olea Miorita,elevi din clasele a VIIIa, din partea Bibliotecii Municipale Carei Corina Nuna,Vidican Daniela şi Madi Elisabeta iar din partea Centrului Cultural Carei ,Bogdan Georgescu .


La finalul activităţii s-au depus coroane de flori la bustul amplasat in fata şcolii ,a celui care a fost Vasile Lucaciu .

La parterul şcolii a fost organizată o expoziţie cu portofolii despre bogata activitate a lui Vasile Lucaciu.

redacţia

Lasati un comentariu