Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada primăverii

• publicat la: 15 martie 2011
Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada primăverii

Am primit pe adresa redacţiei un comunicat din partea Inspectoratului pentru  Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare privind măsurile de prevenire a incendiilor in perioada de primăvară.

Statistica incendiilor produse în ultimii ani arată că în această perioadă cauzele de incendiu cele mai frecvente sunt: focul deschis, nerespectarea regulilor de fumat şi arderile vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, de pe marginea căilor de comunicaţie, respectiv de pe diverse canale de irigaţie.

Pericolul mare la incendiile de vegetaţie uscată îl reprezintă nerespectarea distanţelor de siguranţă faţă de locuinţe, anexe gospodăreşti, depozite de furaje,păduri, plantaţii, reţele electrice, reţele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze şi lichide combustibile şi în multe situaţii clădirile, instalaţiile amintite au fost afectate producându-se pe lângă pagube materiale şi efecte cum ar fi întreruperea funcţionării instalaţiilor electrice, de telefonie sau întreruperea alimentării cu gaze.

Atenţie la arderile necontrolate !

Utilizarea focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale este prevăzută în Normele generale de apărare împotriva incendiilor şi în Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.576/605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.661 din  22.09.2008.

Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de ardere a miriştilor, stufului, vegetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, au obligativitatea respectării prevederilor reglementărilor în domeniu, conform actelor normative mai sus menţionate, astfel:

-arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea  activităţii;

-arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;

-distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor din O.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 privind protecţia mediului care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului;

-arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc pe timp de zi, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate;

– emiterea permisului de lucru cu foc se eliberează prin grija primarului prin şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ;

-interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

ATENŢIE

Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007: „arderea resturilor vegetale, gunoaielor,deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei”, iar conform prevederilor O.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 privind protecţia mediului: „Miriştile, stuful,tufărişurile sau vegetaţia ierboasă nu pot fi arse fără acceptul autorităţii de mediu. Vinovaţii vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 3.000 la 6.000 lei, persoanele fizice, iar persoanele juridice, cu amenzi de la 25.000 la 50.000 lei.”

redacţia

Lasati un comentariu