Palatul Culturii din Târgu Mureş a fost ocupat de Ungaria şi de Garda Secuiască

• publicat la: 5 iunie 2011
Palatul Culturii din Târgu Mureş a fost ocupat de Ungaria şi de Garda Secuiască

Aşa-zisul drapel secuiesc şi steagul Ungariei au ajuns să fie arborate în centrul municipiului Tg. Mureş, chiar pe Palatul Culturii!  De observat că ambele drapele tricolore ale României sunt strâns înfăşurate, atât în dreapta cât şi în stânga pe frontispiciul clădirii, în timp ce cele patru ale Ungariei şi “Ţinutului Secuiesc” sunt dipuse mai sus, în vânt. Pozele sunt făcute vineri, 3 iunie, în jurul orei 14:00. De fapt, ce să ne mai mirăm, când aşa zisul “Ţinut Secuiesc” este reprezentat acum şi la Bruxelles prin biroul deschis zilele trecute de UDMR, partid aflat la guvernare, în “coaliţie” cu PDL. “Ţinutul Secuiesc” prinde contur chiar sub ochii autorităţilor române, dacă ţinem cont că Palatul Culturii din Târgu Mureş este la doi paşi de Prefectura şi de Consiliul Judeţean! Se spunea că preşedintele Consiliului Judeţean, dna. Lokodi Edita nu ar fi acceptat drapelul secuiesc în Tg. Mureş, dar se pare că acum, după ce au reuşit deschiderea biroului de la Bruxelles, totul s-a schimbat. Dacă mai este cineva în ţara asta care poate face ceva în legatură cu ce se întâmplă în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, să o facă acum, până nu e prea târziu!
Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI MUREŞ,
In atenţia
Domnului Prefect Mariuis Pascan Sediul: Piaţa Victoriei, nr. 1, Târgu Mureş, judeţul Mureş, 540026

Obiect: sesizare în baza Legii nr. 233/2002 privind încălcarea prevederilor legale prevăzute de art. 6 din H.G. nr. 1157/2001 de către Palatul Culturii din Târgu Mureş

Stimate domnule Prefect,

In baza articolului 51 din Constituţia României şi în baza Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002) vă înaintez prezenta petiţie

In fapt,
Prin prezenta petiţie vă reclam încălcarea de către Palatul Culturii din Târgu Mureş a art. 6 din HG nr. 1157/2001 care stipulează faptul că “Pe teritoriul României drapelele altor state pot fi arborate numai împreună cu drapelul naţional al României şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale”.

Aşa cum se observă în fotografia pe care v-o comunic împreună cu petiţia, ca să vă dovedesc justeţea reclamaţiei mele, drapelul Ungariei este arborat în mod permanent pe clădirea care face obiectul acestei petiţii, Palatul Culturii din Târgu Mureş. De asemenea, alături de drapelul naţional al Ungariei, pe faţada acestei clădiri publice mai este arborat un alt drapel, neidentificabil.

Pentru că Instituţia Prefectului este obligată să asigure respectarea Constituţiei şi a legilor vă solicit să obtineţi de la persoana juridică reclamată respectarea prevederilor legale în vigoare în privinţa arborării drapelului naţional al României şi a drapelului naţional al altor state, precum şi îndepărtarea drapelului care este arborat lângă drapelul naţional al Ungariei.

In speranţa unui răspuns prompt,

Dan Tănasă

sursa ziaristionline

Lasati un comentariu