Restabilirea conexiunii rutiere dintre SANISLĂU (RO) ŞI ÖMBÖLY (HU)

• publicat la: 17 noiembrie 2011
Restabilirea conexiunii rutiere dintre SANISLĂU (RO) ŞI ÖMBÖLY (HU)

Proiectul Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislău (RO) şi Ömböly (HU) a câştigat finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu), măsura 1.1.1.-Dezvoltare rutieră, apelul de proiecte HURO/0802.

Această măsură a programului sprijină dezvoltarea unor drumuri transfrontaliere. Programul este susţinut financiar de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi co-finanţat de guvernele celor două ţări. Pe partea română, finanţarea câştigată înseamnă 85% fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% cofinanţare naţională şi 2% contribuţie proprie. Pe partea maghiară finanțarea câștigată înseamnă 85% fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională, 10% cofinanţare naţională şi 5% contribuţie proprie.

Proiectele din cadrul acestui Program se depun şi se implementează numai în parteneriat transfrontalier, respectiv, un partener deţine rolul de lider de proiect, care poartă responsabilitatea implementării în bune condiții a proiectului, fiecare partener având buget propriu şi activităţi proprii de implementat.

În cazul proiectului Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislău (RO) şi Ömböly (HU) liderul de proiect este Consiliul Județean Satu Mare, iar partenerii de proiect: Primăria Comunei Sanislău, Primăria Comunei Ömböly şi Compania Naţională de Dezvoltare a Infrastructurii din Ungaria.

Proiectul urmăreşte reabilitarea unei vechi legături rutiere ce leagă centrul comunei Sanislău de localitatea Ömböly din Ungaria, obiectivul principal fiind axat pe reducerea gradului de izolare a localităţilor din zonă pe ambele părţi ale graniţei în vederea deschiderii unei noi legături rutiere peste graniţă. Legătura va fi funcţională numai în urma intrării României în spaţiul Schengen, deoarece în cadrul proiectului nu este prevăzut a se realiza un punct de trecere a graniţei. Lungimea totală a drumului este de 11,26 km.

Partea română Partea maghiară
Lungime 9779 m 1481 m
Tronson Sanislău(centrul comunei) – Horea – graniţa de stat Ömböly(centrul comunei) – graniţa de stat
Intervenţie Modernizare drum  cu utilizarea structurii existente (DJ196C) 9,09km

Construcţie drum nou ca. 750 m

Lăţire şi modernizare drum existent – 501 m

Construcţie drum nou – 980 m

Bugetul total al proiectului Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislău(RO) şi Ömböly(HU) este de 5.659.419 euro, din care:

– valoarea totală a proiectului pe partea română este de 4.952.961 euro, sumă compusă din 4.210.016,85 euro din partea Uniunii Europene, respectiv 643.884,93 euro cofinanțare din partea Guvernului Român și 99.059,22 euro contribuție proprie a partenerilor români;

– valoarea totală pe partea maghiară este de 706.458 euro, sumă compusă din 600.489,3 euro din partea Uniunii Europene, respectiv 100.695,8 euro cofinanțare din partea Guvernului Maghiar și 5.272,9 euro contribuție proprie a partenerilor maghiari.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.

Persoane de contact:

Pîrcălab Oana Dana – manager proiect, Direcţia dezvoltare regională – Consiliul Judeţean Satu Mare, tel: 0261-711004, fax: 0261-710395, email: oana.pircalab@cjsm.ro

Mateş Gheorghe Călin – primarul comunei Sanislău, tel: 0261-821201, fax: 0261-821550, e-mail: sanislau.primaria@yahoo.com

redactia

Lasati un comentariu