Consiliul Judeţean susţine infrastructura rutieră

• publicat la: 12 februarie 2014
Consiliul Judeţean susţine infrastructura rutieră

Un domeniu deosebit de important pentru Judeţul Satu Mare şi Consiliul Judeţean Satu Mare este infrastructura rutieră.

Am început în 2012 cu lucrări de întreținere curentă și periodic a drumurilor județene (Covoare bituminoase, plombări, cosiri, defrișări, lucrări de tratare a burdușirilor, tratamente bituminoase, amenajare platforme de verificare a tonajului, acostamente, întreținerea drumurilor pietruite – valoare lucrări 31.838.796 lei. Astfel au fost aşternute covoare bituminoase pe DJ Doba-Boghiș, DJ Domănești intravilan, DJ Carei- Cămin, DJ Stâna intravilan, DJ Ardud –Baba Novac, DJ Iojib- Medieșu Aurit, DJ Rușeni-Hirp, DJ Micula-Agriș, DJ Lazuri intravilan, DJ Tarna Mare intravilan, DJ Valea Măriei, DJ Boinești –Târșolț – Cămărzana, DJ Orașu Nou-Orașu Nou Vii-limită județul Maramureș şi DJ Turț-Gherța Mică.

Întreținerea curentă pe timp de iarnă s-a ridicat la suma de 3.897.002 lei, lucrările de pietruire a drumurilor județene la 684.480 lei, montarea de indicatoare rutiere  la 171.897 lei, marcaje rutiere în valoare de135.277 lei şi lucrări de pietruire, reabilitare, modernizare și asfaltare a drumurilor județene de interes local ce se derulează prin HG 577/1997 cu o valaore de 2.400.000 lei.

În cursul anului 2013 s-a realizat întreţinerea curentă şi periodică a drumurilor judeţene de pe raza judeţului Satu Mare (plombări cu mixtură asfaltică cu decapare mecanizată și manuală, plombare cu emulsie și criblură mecanizat, întreținere drumuri județene pietruite) în valoare de 8.272.788,26 lei; lucrări de pietruire a drumurilor judeţene de pământ pe DJ 193A intravilan Solduba și Hodișa – 684.480,00 lei, în domeniul siguranţei circulaţiei (indicatoare rutiere, marcaje rutiere) – 104.201,11 lei; cosire mecanizată pe DJ 193 Satu Mare-Borlești-limită de judeţ Maramureș, DJ 194 Satu Mare-Lazuri-Bercu-Frontieră Ungaria, DJ193A Satu Mare-Solduba, DJ194A Intersecție DJ 194C-Micula – 2.500,00 lei şi întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene, 2012-2013, aferentă lunilor noiembrie 2012 – martie 2013 – 5.092.264,32 lei. Din totalul reţelei de drumuri judeţene de 833 de kilometri s-au făcut plombări pe o suprafaţă de 610 kilometri.

În 14 februarie 2013 a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru modernizarea porţiunii de drum dintre Marghita şi Tăşnad, proiect finanţat din fonduri europene. Valoarea investiţiei este de 84 milioane lei cu TVA, din care, investiţia pe raza judeţului nostru este de aproximativ 20 milioane de lei, iar restul va fi realizat în judeţul vecin, Bihor. După reabilitarea acestui tronson, drumul va reprezenta o variantă de acces la autostrada Transilvaniei şi la staţiunea balneoclimaterică Tăşnad. Execuţia lucrărilor este în curs de atribuire.

De o atenţie deosebită din partea Consiliului Judeţean Satu Mare s-a bucurat şi drumul naţional Odoreu – Medieş – Apa (DN 19 F Satu Mare – Odoreu – Băbăşesti – Apa 25,5 km,
din care contractaţi pentru a fi modernizaţi – 23,5 km, în cursul anului 2013 fiind modernizaţi 21,5 km, rămânând un rest de executat în lungime de 2 km,  din centrul localităţii Apa spre DN 1C Baia Mare. Valoarea estimată 11 milioane lei) şi un alt drum de o importanţă deosebită pentru care am făcut mult lobby este centura Sătmarului – aici amintim aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Guvernul Ponta în data de 4 decembrie. Guvernul Ponta a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei, varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, valoarea totală a investiţiei de 730,4 milioane lei, finanţare de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine. Odată aprobaţi indicatorii tehnico-economici, Guvernul Ponta a dat undă verde proiectului şi din acest moment CNADNR poate lansa procedura de licitare a lucrărilor de construcţie, care vor merge în paralel cu cele de expropriere. Proiectul are asigurată finanţarea din fondurile comunitare alocate exerciţiului 2007-2013.

Investiţii realizate prin proiecte

Se lucrează la DJ 109L Negreşti Oaş – Turţ şi pod KM 29+031 – Turţ, peste Râul Turţ. Atribuirea lucrărilor s-a făcut pentru o valoare totală de 48.328.021,39 lei, inclusiv TVA din care:

–           38.363.639,33 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 9.207.273,44 lei reprezintă valoarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene în judeţul Satu Mare – DJ 109 L Negreşti Oaş – Turţ”,

–          610.571,47 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 146.537,15 lei, reprezintă valoarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţie Pod km 29+031 – Turţ, peste râul Turţ”.

S-a aşternut primul strat de asfalt, în momentul de faţă lucrările fiind suspendate pe perioada sezonului de iarnă.

Tot în acest domeniu am modernizat drumul de ocolire în zona de sud (DJ 194). Prin acest proiect se urmăreşte îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei şi bunurilor în judeţul Satu Mare prin modernizarea infrastructurii judeţene de transport rutier, în vederea sprijinirii dezvoltării economice durabile. Proiectul are ca şi obiectiv modernizarea drumului judeţean DJ 194, pe o lungime totală de 10,4 km, între localităţile Terebeşti – Ghilvaci – Moftinu Mare. Deasemenea acest tronson face legătura cu depozitul ecologic de la Doba.

Valoare totală a proiectului:  22.881.107,20 Lei

Contribuția Uniunii Europene:          15.638.123,67 lei

Contribuția Guvernului României:    2.079.056,91 lei

Contribuția Beneficiarului: 361.575,11 lei

Investiții realizate prin Programul de Cooperare Ungaria –România 2007-2013

”Poarta de est – Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc-Bercu”

Valoare totală proiect: 1.269.285 Euro, 278.615 Euro (partea română)

Investiție finalizată.

Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislău şi Ömböly

Valoare totală  proiect: 5.659.419 Euro, 4.891.961 Euro (partea română)

Total realizat până în decembrie 2013 – 15 % din investitie

Pe două roţi între Turulung şi Magosliget

Valoare totală proiect: 4.692.009 Euro cu TVA, partea română fiind de 2.269.128 Euro

Investiții realizate prin Programul Operational Sectorial Creşterea Competitivitătii Economice

Informatizarea Registrului Agricol, Implementarea și Achiziționarea unui Sistem Informatic Integrat în 15 U.A.T.-uri în județul Satu Mare

Locatia proiectului: Consiliul Județean Satu Mare, Municipiul Satu Mare,  Orașul Ardud, Comuna Pișcolt, Comuna Doba, Comuna Homoroade, Comuna Santău, Comuna Beltiug, Comuna Urziceni, Comuna Dorolț, , Comuna Socond, Comuna Racșa, Comuna Terebești, Comuna Bârsău, Comuna Odoreu, Comuna Cămârzana.

Valoare totală proiect: 6.620.445 lei

Investiție în derulare.

 

Lasati un comentariu