Căsătorii la Consulat

• publicat la: 26 March 2012
Căsătorii la Consulat

Românii care vor să se căsătorească pe teritoriul Marii Britanii pot să o facă și la sediul Consulatului Român la Londra, în cazul în care nu vorbesc bine limba engleză și le este dificil să meargă la consiliul local din raza orașului în care locuiesc.

Pentru a se putea oficia încheierea căsătoriei la ambasadă, trebuie însă să îndepliniți o serie de condiții pe care le prezentăm în cele ce urmează:

  1. partenerul să fi împlinit vârsta de 18 ani, iar dvs de 16 ani;
  2. să nu fiți deja căsătoriți;
  3. să prezentați documente de identitate valabile (pașapoarte).

Acte necesare:

a) declarația de căsătorie, semnată de viitorii soți la sediul ambasadei; Declarația de căsătorie se face personal de viitorii soți, în scris, la ambasadă. Din declarație rezultă: voința de a se căsători; faptul că îndeplinesc cerințele condițiilor prevăzute de art.4-10 din Codul familiei, cu privire la îndeplinirea condițiilor de fond și lipsa impedimentelor la căsătorie; declarația că au luat cunoștință reciproc de starea lor de sănătate; numele purtat în timpul căsătoriei;

b) pașapoartele sau alte documente de identitate, valabile, în original și în copie;

c) certificatele de naștere, în original și în copie; certificatul de naștere străin trebuie să fie legalizat și apostilat, însoțit de traducere în limba română legalizată si aspostilată;

d) documente, în original și în copii, traduse și legalizate, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

  • Sentința de divorț sau a hotărârii de anulare a unei căsătorii anterioare, rămasă definitivă și irevocabilă; pentru divorțul pronunțat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte mențiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de 2 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii;
  • Certificatul de deces al fostului soț;
  • Certificatul de naștere sau căsătorie anterior, cu mențiunea desfacerii căsătoriei;
  • Certificatul de despărțenie sau de divorț, eliberat în perioada 1951-1960.

e) certificate medicale privind starea sănătății viitorilor soți, întocmite pe formulare-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului; certificatele medicale trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoanele se pot sau nu se pot căsători; certificatele medicale emise de unitatea sanitară locală trebuie să conțină toate rubricile și să fie însoțite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii.

În plus, în cazul în care vă căsătoriți cu o persoană de altă naționalitate, va fi nevoie de un certificat de celibat și un certificat de cutumă privind condițiile de formă și de fond ale încheierii căsătoriei potrivit legii statului al cărui cetățean este. Ambele sunt eliberate de autoritățile competente ale statului al cărui cetățean este, sau de către misiunea diplomatică ori oficiul consular competent al acelui stat în UK.

NOTĂ:

Oficierea căsătoriei va avea loc la expirarea termenului de 10 zile, de la data depunerii cererii însoțită de celelalte acte menționate, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria. Actul de căsătorie se semnează de către soți, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei, de către ofițerul de stare civilă și de către martori.

După încheierea căsătoriei, cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie va fi anulată; anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul în care unul dintre soți nu cunoaște limba română sau în cazul încheierii căsătoriei între surdo-muți se va încheia împreună cu interpretul autorizat un proces verbal în care va fi consemnat faptul că soții și-au dat consimțământul în cunoștință de cauză.

Av. Mihaela Pădure

Cititorii Ziarului Românesc pot apela la sfaturile avocatului Mihaela Pădure, înscrisă din 2009 în baroul londonez. Cei care au nevoie de un sfat competent pot trimite întrebările pentru Mihaela Pădure la adresa ziarul@myownmedia.co.uk

sursa ziarulromanesc

Lasati un comentariu