Atenţie la incendii de 1 Mai

• publicat la: 25 April 2012
Atenţie la incendii de 1 Mai

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare avertizează populaţia asupra consecinţelor utilizării incorecte a focului de către cei care petrec Ziua de 1 mai la iarba verde. Jarul aruncat la întâmplare, fumatul în locuri nepermise, jocul copiilor cu focul au provocat numeroase incendii de vegetaţie uscată sau de pădure. Pentru ca obiceiul sătmărenilor de a sărbători Ziua Muncii în zonele de agrement sau lângă pădure să nu se transforme în evenimente negative ce pot avea urmări deosebit de grave asupra populaţiei sau mediului înconjurător, se recomandă respectarea cu stricteţe a următoarelor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:

-  cetăţenii sunt sfătuiţi să nu aprindă focul în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;

- prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei trebuie să se facă numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, culturi agricole, păduri sau vecinătăţi;

- nu se admite folosirea focului deschis la distanţe mai mici de 40 metri faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili etc), respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie;

- la plecare, cetăţenii sunt sfătuiţi să stingă jarul cu apă şi să acopere cenuşa cu pământ.

- fumătorii sunt îndemnaţi să nu arunce la întâmplare resturile de ţigară sau chibriturile aprinse, fumatul fiind permis doar în locuri marcate şi amenajate.

- o grijă deosebită trebuie acordată copiilor, cărora nu trebuie să li se lase la îndemână mijloace de aprindere (chibrituri sau brichete).

Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu la fondul forestier:

- se  interzice accesul cu foc deschis şi fumatul în pădure sau la o distanţă mai mică de 100 m de aceasta;

- locurile de popas vor fi stabilite, amenajate şi marcate, iar orice activitate în pădure, indiferent de natura acesteia, va fi desfăşurată cu respectarea strictă a normelor de prevenire a incendiilor;

- accesul autoturismelor particulare în pădure, precum şi instalarea corturilor pentru cazare în alte locuri decât cele special amenajate, este interzis;

- la intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor respecta recomandările panourilor şi pancartelor cu texte avertizoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;

- turiştii nu vor utiliza focul in pădure sau focul deschis in aer liber. Focul poate fi aprins doar in spatii special amenajate si indicate prin panouri avertizoare. La plecare turiştii trebuie sa stingă focul;
- este interzis fumatul in afara locurilor special amenajate sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor si chibriturilor aprinse, precum si instalarea corturilor, a autoturismelor si a suprafeţelor de picnic;
- focurile de tabără sau cele din campinguri pot fi aprinse doar in locuri special amenajate, la o distanţă de siguranţă fata de marginea pădurii;
- in spatiile de cazare nu se vor utiliza aparate electrice defecte sau neomologate, precum si lăsarea lor in priza nesupravegheate;
- la cazare, turiştii sunt obligaţi sa se informeze privind regulile de prevenire a incendiilor si a modului de comportare si de evacuare in caz de incendiu;
- coşurile de fum ale construcţiilor din pădure vor fi dotate cu grătare (site) parascântei. In condiţiile lipsei de curent electric, se vor folosi mijloace de iluminat omologate. Se interzic improvizațiile!
Cantoanele si ocoalele silvice trebuie să fie dotate cu materiale de prima intervenţie in caz de incendiu, iar pe cursurile de apă din apropierea pădurilor trebuiesc amenajate, pe cat posibil, rampe de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenţie.

Lasati un comentariu