Statul limitează despăgubirile pe case naţionalizate la 15% din valoare. Dispar retrocedările!

• publicat la: 12 aprilie 2012
Statul limitează despăgubirile pe case naţionalizate la 15% din valoare. Dispar retrocedările!

Despăgubirile pentru imobilele naţionalizate vor fi plătite de stat foştilor proprietari în limita a doar 15% din valoarea reală a bunului, pe o perioadă eşalonată între 10-12 ani, termenul de depunere a dosarului fiind unul de decădere şi stabilit la maximum 90 zile.

Modificările sunt avansate de Guvern într-un proiect de lege, care urmează să fie lansat în dezbatere publică şi, ulterior, transmis Parlamentului.

“Despăgubirile vor fi eşalonate în tranşe egale, anual. Suma care va fi alocată pe an este de 531 milioane lei, atât îşi permite statul să aloce, s-a avut în vedere în primul rând strategia fiscal-bugetară”, a declarat, la Guvern, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRM), Dorina Danielescu.

Proiectul mai prevede că vor fi eliminate măsurile reparatorii prin restituirea în natură a proprietăţii solicitate sau compensarea cu alte bunuri ori servicii sau restituirea pe alt amplasament, fiind acceptată doar plata despăgubirilor în condiţiile acestui proiect de lege.

Pentru depunerea dosarului de despăgubire va fi stabilit un termen de decădere de 60 zile, care va putea fi prelungit doar o singură dată, cu maximum 30 zile. După expirarea acestui termen se pierde dreptul de a mai depune un astfel de dosar.

Vor fi introduse termene limită, de 12 luni, 24 luni şi 48 luni, în funcţie de numărul cererilor înregistrate, până la care unităţile locale şi cele centrale trebuie să finalizeze întregul proces de retrocedare a proprietăţilor.

“În ceea ce priveşte Legea 1/2009, cunoscută şi sub numele “Legea Voiculescu”, indiferent de cauza anulării contractelor de vânzare-cumpărare, se propune ca, pentru asigurarea unui tratament egal, chiriaşului să i se restituie preţul plătit, actualizat cu indicele preţului de consum, şi nu la valoarea de piaţă, aceasta fiind inechitabil faţă de restul proprietarilor pentru care se propune limitarea despăgubirilor”, a arătat şeful ANRP.

Danielescu a mai arătat că atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi modificate semnificativ, prin sporirea competenţelor în vederea exercitării unui veritabil control administrativ-jurisdicţional prin validare sau invalidare, în tot sau în parte, a propunerilor de acordare a despăgubirilor formulate de către unităţile deţinătoare, în situaţia în care aceasta apreciază că persoana respectivă nu are dreptul la acordarea despăgubirilor. Va fi eliminat avizul de legalitate exercitat de către prefecturi, coroborată cu sporirea atribuţiilor Comisiei Centrale, ceea ce, în opinia Guvernului, va urgenta procesul de restituire şi va scurta circuitul administrativ al dosarelor.

Guvernul a susţinut că aceste modificări se bazează pe principiul “predictibilităţii, echităţii şi transparenţei”, pe considerentul că toţi proprietarii vor primi despăgubiri în mod echitabil.

Întrebat de jurnalişti dacă principiul echităţii mai este valabil în condiţiile în care alţi proprietari au primit deja despăgubiri substanţiale, şeful ANRP a arătat că aceasta a fost voinţa legiuitorului începând cu 2005.

“Aşa au ştiut alte guverne să rezolve această chestiune”, a intervenit la această întrebare şi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

El a arătat că problema retrocedării este una complicată, care va stârni controverse, şi că Executivul este conştient de toate “frustrările şi nemulţumirile” pe care le poate genera noua lege, dar că trebuie văzut contextul economic în care Guvernul încearcă să rezolve problema proprietăţii.

Suciu a susţinut totodată că Guvernul a prezentat vicepreşedintelui CEDO, aflat la Bucureşti în urmă cu două săptămâni, acest proiect de lege, şi că există un acord de principiu din partea acestuia privind principiile soluţiei propuse.

Întrebat dacă se teme de noi procese la CEDO urmare a legii propuse, preşedintele ANRP, Dorina Danielescu, a arătat că tocmai CEDO a statuat că o deosebire de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este justificată “în mod obiectiv şi rezonabil”.

Modificările sunt avansate de Guvern după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut României ca în termen de 18 luni să adopte o nouă lege pentru despăgubirile legate de imobilele naţionalizate în comunism, termen care expiră în luna iulie a acestui an.

Guvernul a decis, la mijlocul lunii martie, să suspende pentru şase luni emiterea titlurilor de despăgubire pentru proprietăţile naţionalizate de regimul comunist.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, spunea atunci că măsura este necesară pentru “consolidarea” cadrului normativ necesar aplicării legislaţiei în domeniu şi reprezintă rezultatul unui audit intern, al hotărârii CEDO de rezolvare a problemei restituirilor în maximum 18 luni, termen care expiră în luna iulie, şi al faptului că statul mai deţine puţine acţiuni la Fondul Proprietatea.

Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a sesizat Parchetul cu privire la neregulile constatate în cadrul auditului realizat la Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor, unde peste 80% din dosarele soluţionate pe fond funciar nu aveau ataşate certificatele de moştenitor, conform unei verificări efectuate de Ministerul Finanţelor.

sursa jurnalul.ro

comentarii

de Horia Mărieș la 12 aprilie 2012 - 09:30

Hai sictir cu toate legile voastre cu tot, nesimțiților, porcilor, măgarilor!

Vă mai rabdă mult pământul ăsta?

Lasati un comentariu