Ziua Internaţională a Păsărilor Migratoare

• publicat la: 11 mai 2012
Ziua Internaţională a Păsărilor Migratoare

Ziua Internaţională a Păsărilor Migratoare se sărbătoreşte anual, din 2006, în cel de-al doilea weekend al lunii mai şi este o campanie globală de conştientizare a nevoii de protejare a păsărilor migratoare şi a habitatelor lor.

Ea este organizată de către Convenţia asupra Conservării Speciilor de Animale Sălbatice Migratoare şi Acordul privind Păsările de apă Migratoare Africano-Euroasiatice – două tratate internaţionale privind viaţa sălbatică administrate de către Programul pentru Mediu al Naţiunilor Unite (UNEP).

Tema din acest an este „Pasarile migratoare şi oamenii – împreună peste timp!” şi simbolizează relaţia fascinantă a oamenilor cu păsările. Parcurgând anual mii de kilometri de a lungul căilor de migraţie, păsările migratoare leagă continentele,culturile şi oamenii. Pentru a valorifica înţelept beneficiile acestei relaţii, oamenii trebuie sa fie constienţi de modul în care acţiunile lor pot afecta aceşti prieteni credinciosi.

De-a lungul timpului, în toate culturile lumii, păsările au fost pentru oameni: prieteni, sursă de hrană, mesageri, sursă de inspiraţie în artă şi ştiinţă. În plus, fenomenul migraţiei păsărilor este crucial, păsările migratoare acţionând ca indicatori ai sănătăţii ecosistemelor şi ai efectelor schimbărilor climatice.

Având în vedere legăturile culturale, sociale, istorice, economice, spirituale şi ecologice pe care le avem cu păsările, devine clar faptul că legătura dintre păsările migratoare şi oamenii este indisolubilă. Cu toate acestea, multe activităţi umane, precum: utilizarea excesivă şi nesustenabilă a terenurilor de vânătoare, distrugerea sau perturbarea habitatelor de cuibărit, de hrănire şi de popas, pescuitul, poluarea, ameninţă grav populaţiile de păsări migratoare. Astfel, oamenii trebuie să fie conştienţi de modul în care acţiunile pe care le desfăşoară pot afecta aceşti prieteni credincioşi.

Sunt nenumărate căile prin care, de a lungul timpului, păsările migratoare servesc omenirii, iar acest lucru trebuie să continue. Gândindu-ne la importanţa economică, culturală sau ecologică a acestor vietăţi în viaţa noastră, avem suficiente motive să le protejăm. În acest fel şi generaţiile viitoare se vor bucura de beneficiile legăturii importante dintre oameni şi păsările migratoare – împreună peste timp!

La nivelul judeţului Satu Mare sunt inventariate 218 de specii de păsări protejate de interes comunitar şi naţional din care peste o sută de specii sunt migratoare.Pentru protejarea şi conservarea speciilor de păsări sălbatice, la nivelul judeţului Satu Mare au fost declarate siturile NATURA 2000- Ariile de protecţie specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului (38.564 ha din care 60% în judeţul Satu Mare şi 40% în judeţul Bihor) şi ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului (20.241 ha). Acestea  au fost declarate pentru protejarea a 23 specii de păsări sălbatice şi a habitatelor în care trăiesc acestea, dintre care amintim: barză neagră, barza albă, egreta mică, buhaiul de baltă,stârcul roşu, raţa roşie, acvila ţipătoare mică, vânturelul de seară, gaia neagră , sfrânciocul roşiatic, sfrânciocul cu fruntea neagră etc.

Pentru a marca Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare 2012, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, a desfăşurat   o serie de acţiuni de informare şi conştientizare:

-vizitarea expoziţiei de la Complexul de Educaţie Ecologică din parcul Grădina Romei în care este prezentată aria de protecţie specială avifaunistică Lunca inferioară a Turului precum şi a hrănitorii pentru păsări existentă în parc – au participat şcoli şi grădiniţe din mediul urban şi rural.

– realizarea şi editarea unor materiale informative (prezentări power-point).

Lasati un comentariu