Comunicat de presă

• publicat la: 22 noiembrie 2012
Comunicat de presă

                              

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Titlul comunicatului de presă
  Cresterea competitivitatii economice a S.C  Tehno Service S.R.L

Locaţia, data : CAREI, 15.11.2012

SC TEHNO SERVICE SRL , cu sediul în  loc.Carei , str.Armatei Romane,nr.98B,jud.Satu Mare , derulează, începând cu data de 07.11.2012,proiectul“Cresterea competitivitatii economice a S.C  Tehno Service S.R.L”co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Sociatatii Informationale , in calitate de OI , in numele si pentru MECMA in calitate de Autoritate Management pentru POS CCE , O.P 3.1.1

Valoarea totală a proiectului este de 84 403.7 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 61 260,75 lei.

Proiectul se implementează în localitatea  CAREI pe o durată de  3  luni.

 

Obiectivul proiectului :

Cresterea  competitivitatii economice a societatii TEHNO SERVICE SRL  prin upgradarea conexiunii existente in locatia de implementare a proiectului si achizitionarea de echipamente conexe.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bichiş Adrian
Funcţie:administrator
Tel.0361-401268, Fax: 0361401268,  e-mail: office@tehno.com.ro

Lasati un comentariu