150 de ani de la naşterea Profesorului Ion Cantacuzino

• publicat la: 19 noiembrie 2013
150 de ani de la naşterea Profesorului Ion Cantacuzino

La aniversarea a 150 de ani de la naşterea Profesorului Ion Cantacuzino, Institutul Cantacuzino, în parteneriat cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO, în colaborare cu Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Academia de Ştiinţe Medicale, Reţeaua Internaţională a Institutelor Pasteur (RIIP), cu sprijinul Primăriei Capitalei – gazda Galei Cantacuzino – va organiza, în perioada 19 – 25 noiembrie 2013, o suită de evenimente omagiale dedicate vieţii şi operei Profesorului Ion Cantacuzino, personalitate emblematică a ştiinţei şi culturii româneşti, părintele şcolii româneşti de microbiologie şi al sistemului sanitar modern din România, fondatorul Institutului care-i poartă numele, şi îndeplinirii de către urmaşi a misiunii Institutului Cantacuzino de apărare a sănătăţii publice.

Profesorul Ion Cantacuzino este fondatorul „Institutului de seruri şi vaccinuri” prin transformarea creaţiei sale „Laboratorul de medicină experimentală” în institut, graţie unei legi promulgate de Regele Ferdinand, publicată în Monitorul Oficial din 16 iulie 1921.

Şcoala Cantacuzinistă a obţinut, încă de la începuturile ei, rezultate remarcabile în vaccino-profilaxie şi seroterapia antitoxică şi antibacteriană, rezultate apreciate de autorităţile internaţionale de specialitate. Serul antistreptococic şi serul antidizenteric au fost primele dintr-o lungă serie de produse biologice (vaccinuri, seruri, imunomodulatori) obţinute în Insitutul Cantacuzino (vaccin gripal, BCG, vaccin antirabic, VTA, polidin, cantastim, orostim etc).

Pe tot parcursul existenţei sale, de la înfiinţare şi până în prezent, Insitutul Cantacuzino a conservat legătura permanentă între componenta de cercetare-dezvoltare şi cea de productie, între acestea si activitatea didactică şi de sănătate publică.

Continuând tradiţia colaborării internaţionale, imprimată de fondatorul său, I.N.C.D.M.I. „Cantacuzino” participă ca membru activ în programele de cercetare şi supraveghere microbiologică iniţiate de ECDC, OMS, CDC şi RIIP.

RIIP – Reţeaua Internaţională a Institutelor Pasteur – reprezintă cea mai mare reţea de institute medicale care cuprinde 32 de institute situate pe 5 continente având drept misiune prevenirea şi combaterea bolilor infecţioase prin activităţi de cercetare-dezvoltare, sănătate publică şi învăţământ.

În cei aproape 92 ani de existenţă, Institutul a parcurs perioade deficile, cu suişuri şi coborâşuri, însă a fost întotdeauna prezent activ pe toate cele 4 domenii care îi definesc activitatea: cercetare-dezvoltare, producţie, sănătate publică şi învăţământ.

Ultimii trei ani au fost grevaţi însă de dificultăţile majore care au adus Institutul în imposibilitatea de a mai produce anumite vaccinuri (BCG, VTA) şi alte produse biologice (Polidin, Cantastim, Orostim etc.)

În acest an, însă, Guvernul Ponta, Ministerul Sănătăţii prin HG 320/29.05.2013 au dat primul semnal de substanţă pentru relansarea INCDMI Cantacuzino.

Actul normativ a creat baza legală prin care Institutul Cantacuzino a primit statutul de „Serviciu de interes economic general” (SIEG) pentru o perioadă de 10 ani, devenind astfel prima şi singura instituţie publică căreia i se conferă acest statut.

Institutul Cantacuzino devine astfel Institut Strategic la nivel naţional, deţine Laboratorul de Referinţă Regional pentru Supravegherea Gripei şi este inclus în „Planul strategic de producţie de vaccinuri în caz de urgenţe majore” al OMS.

Activitatea Institutului, prin Planul Naţional de Intervenţie în caz de urgenţe microbiologice, se articulează pe avertismentele emise de OMS şi ECDC care cuprind strategii,obiective şi măsuri de reacţie rapidă ale autorităţilor sanitare şi ale întregului sistem de sănătate la apariţia ameninţărilor datorate pandemiilor.

Anul 2013 a fost declarat Anul Cantacuzino în onoarea celor 150 de ani de la nașterea profesorului Ioan Cantacuzino (1863 – 1934). Cu acest prilej vor fi organizate o serie de evenimente dedicate patronului spiritual al institului care-i poartă numele. Vor avea loc conferințe științifice,cu invitați de marcă din domeniul microbiologiei, lansări de carte și va fi inaugurat Muzeul Profesor Ion Cantacuzino.

Vor confera Cantacuzinişti pensionari din ţară şi din diaspora, cercetători ai Institutului Cantacuzino, cercetători din Institutul Pasteur Paris, Institutul Pasteur Sankt Petersburg, Institutul Stephan Angelov Sofia, Institutul de Sănătate Publică Tirana, Institutul de Sănătate Publică Chişinău, Facultatea de Biologie Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Institutul Pasteur Bucureşti, Institutul de Biochimie al Academiei Române Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, instituţii private partenere.

Prin suita de evenimente organizate, ce vor culmina cu Gala Cantacuzino din data de 21.11.2013 ora 19.00, dorim să readucem în atenţia opiniei publice, a instituţiilor publice, a partenerilor privaţi şi a potenţialilor parteneri misiunea strategică a Institutului Cantacuzino ca Institut de Referinţă la nivel naţional şi o nouă viziune pentru relansarea activităţilor Institutului.

Lasati un comentariu