Sistemul TVA la încasare devine opțional începând cu 1 ianuarie 2014

• publicat la: 27 decembrie 2013
Sistemul TVA la încasare devine opțional începând cu 1 ianuarie 2014

Sistemul TVA la încasare devine opțional începând cu data de 1 ianuarie 2014, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/ 2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României din 19 decembrie, precizează un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice /MFP/ remis marți AGERPRES.

Sistemul de TVA la încasare, care se aplică de la 1 ianuarie 2013, presupune că exigibilitatea taxei intervine la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturilor.

Conform prevederilor anterioare ale Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2013 două categorii de contribuabili aplicau obligatoriu acest sistem de TVA — persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și persoanele impozabile, cu sediul activității economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul unui an calendaristic.

Prin OUG 111/2013 se instituie opțiunea privind aplicarea sistemului TVA la încasare pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei.

Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul Fiscal; persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal; persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului și care au depășit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

sursa agerpres

Lasati un comentariu