Ministerul Educației a publicat calendarul evaluărilor naționale

• publicat la: 9 January 2014
Ministerul Educației a publicat calendarul evaluărilor naționale

Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor avea loc în două sesiuni, în intervalul 6 – 29 mai, informează un comunicat de presă al Ministerului Educației.

Ministerul a publicat joi pe site-ul www.edu.ro calendarul și metodologia de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale (EN-2014) la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2013-2014.

Potrivit MEN, în anul școlar în curs, aceste evaluări se vor desfășura în două sesiuni, în perioada 6 — 29 mai, după cum urmează: prima sesiune în perioada 6 — 15 mai iar a doua sesiune în perioada 20 — 29 mai.

Prima sesiune de evaluări va avea următorul calendar: clasa a II-a (6 mai — Limba română — scris și citit, 7 mai — Limba maternă — scris și citit, 8 mai — Matematică), clasa a IV-a (13 mai — Limba română — Limba maternă, 14 mai — Matematică), clasa a VI-a (14 mai — Limbă și comunicare, 15 mai — Matematică și științe).

MEN precizează că sesiunea a doua de evaluări este destinată elevilor care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune.

Sesiunea a doua va avea următorul calendar: clasa a II-a (20 mai — Limba română — scris și citit, 21 mai — Limba maternă — scris și citit, 22 mai — Matematică), clasa a VI-a (27 mai — Limbă și comunicare, 28 mai — Matematică și științe), clasa a IV-a (28 mai — Limba română — Limba maternă, 29 mai — Matematică).

“Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, fiind formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvențe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu”, precizează MEN.

Rezultatele obținute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei și vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

MEN subliniază că responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naționale aparține administratorului de test, care poate fi învățătorul/institutorul/profesorul de la clasă.

“Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de președintele comisiei de organizare și de administrare a EN-2014 din unitatea de învățământ. Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unități școlare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic./cotidianul.ro

Lasati un comentariu