Se apropie sezonul de Prohibiţie la pescuit

• publicat la: 6 March 2014
Se apropie sezonul de Prohibiţie la pescuit

   Poliţiştii informează cetăţenii despre conţinutul prevederilor Ordinului  nr.83 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, care a fost emis la data de 11.02.2014 precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2014, şi despre activităţile care urmează a fi desfăşurate cu privire la acestea. :

se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai  inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

     Prin excepţie  se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
       - ştiuca, în perioada  11februarie – 25 martie inclusiv;
          - pietrarul , ghiborţul de râu , cernuşca , şalăul vărgat , aspretele , pecarina , guvidul , lostriţa , mihalţul şi caracuda , precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului;
          - coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului;
        – păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, de  la data de 11.02.2014 până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;

        - sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

  - capturarea lipitorilor medicinale , pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august, inclusiv.     

 Aceste prevederi  nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate.

Nerespectarea prevederilor legale amintite se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede sancţiuni contravenţionale sau penale, dupa caz.

          La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare pentru prevenirea încălcării aspectelor precizate anterior   vor fi demarate actiuni pe acesta linie în perioadele menţionate, pe raza judeţului.

comentarii

de Gigi la 7 March 2014 - 09:21

Ma infunda rasul cand citesc despre actiunile Politiei in legatura cu pescuitul.
Cand dati comunicate(cu intarziere),dati si niste exemple de urmari ale actiunilor.

Lasati un comentariu