Facilităţi acordate absolvenţilor pentru stimularea încadrării în muncă

• publicat la: 3 June 2014
Facilităţi  acordate absolvenţilor  pentru stimularea încadrării în muncă

Dacă un absolvent se angajează cu un program de muncă normal de muncă pentru o perioadă mai mare de 12 ani, în perioada în care este înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, poate beneficia de o primă de încadrare, reprezentând o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Pe perioada încadrării cu program normal de lucru, în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, absolventul poate beneficia de o sumă egală cu  indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut  dreptul, până la expirarea  perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Condiţia este să se menţină raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.

Dacă un absolvent se angajează în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj,într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de km, faţă de localitatea de domiciliu, poate beneficia de o primă de încadrare, egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data  acordării, iar daca e într-o localitate şi urmare a acestui fapt, îţi schimbi domiciliul, poate beneficia de o primă de instalare, reprezentând o sumă egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data  instalării.

Lasati un comentariu