Zilele Academice Clujene cuprind ample manifestări ştiinţifice de importanţă naţională şi internaţională

• publicat la: 3 June 2014
Zilele Academice Clujene cuprind ample manifestări ştiinţifice de importanţă naţională şi internaţională

                 În perioada 29 mai – 30 iunie se desfăşoară la Cluj Napoca ZILELE ACADEMICE CLUJENE – EDIŢIA 2014  ample manifestări ştiinţifice de importanţă naţională şi internaţională, care sub acest generic au o îndelungată tradiţie, de aproape cinci decenii. Institutele clujene de cercetări ale Academiei Române îşi înfăţişează bogatele roade, în ambianţa generoasă  a Zilelor academice, în cadrul unor conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice de comunicări, manifestări cu participare naţională şi internaţională. Cercetătorii şi universitarii clujeni, într-un dialog cu studioşi din alte centre academice din ţară şi străinătate, vor prezenta importante contribuţii ştiinţifice în domeniul ştiinţelor umaniste, respectiv în filologie, lingvistică, istorie şi teorie literară, istorie şi istoriografie, arheologie şi istoria artei, filosofie, ştiinţe juridice, economie, psihologie, etnologie şi folclor, biblioteconomie, în domeniul ştiinţelor exacte, ale pământului şi ale vieţii, matematică, informatică, astronomie, chimie, fizică, biologie, geografie, speologie, ştiinţe medicale.

Manifestările ştiinţifice ce se desfăşoară la Cluj Napoca pe parcursul lunii iunie sunt de o importanţă deosebită prin participarea a nummeroase personalităţi ştiinţifice, a unor studioşi de marcă, dar şi a unui mare număr de tineri cercetători, cadre didactice universitare din diferite centre ştiinţifice din ţară şi străinătate.      Programul Zilelor Academice din acest an înserează în perioada 29 mai 30 iunie douăzeci şi cinci de manifestări ştiinţifice din domeniile amintite mai sus, simpozioane şi sesiuni de comunicări, naţionale sau internaţionale, unde vor fi prezentate peste 520 (cincisute douăzeci) de comunicări ştiinţifice.                       

          Zilele Academice Clujene se bucură de un prestigiu deosebit prin înaltul nivel ştiinţific, prin dialogul purtat între oamenii de ştiinţă din diferite domenii, fiind un eveniment de primă importanţă, un excelent prilej pentru a face cunoscute rezultatele deosebite ale cercetării ştiinţifice clujene, cetatea noastră academică şi universitară având un rol de importanţă majoră în dezvoltarea ştiinţei şi culturii româneşti, la nivel naţional şi european.

         Desfăşurate în luna iunie Zilele Academice Clujene cuprind o mare diversitate de manifestări deschise şi publicului larg. În institute sau la Universitatea Babeş – Bolyai, la Biblioteca Academiei Române, la Biblioteca Universitară Lucian Blaga, sau în alte locaţii, se vor desfăşura lansări de carte, conferinţe de presă, mese rotunde, întâlniri ale unor personalităţi ştiinţifice cu publicul, audiţii muzicale, şi altele. O excursie la Cetatea Câlnic, monument istoric pe Lista Parimoniului Mondial UNESCO, este organizată cu specială dedicaţie  academicienilor clujeni, precum şi altor participanţi din Filiala clujeană a Academiei Române.

             Între manifestările Zilelor Academice  un loc special îl ocupă prima ediţie a Expo-târgului de Carte Ştiinţifică ACADEMICA ce îşi va deschide porţile marţi 3 iunie orele 12.30 la sediul Bibliotecii Academiei Române, Str. Mihail Kogălniceanu nr.12-14. Expo-târgul de Carte ştiinţifică şi culturală va fi  deschis zilnic între orele 10.00-18.00, între 3 – 7 iunie 2014, fiind un excelent prilej de a cunoaşte producţia de carte a cercetătorilor şi universitarilor clujeni. Doritorii vor avea ocazia de a achiziţiona valoroase volume şi publicaţii tipărite de Editura Academiei Române, precum şi de prestigioase edituri şi instituţii clujene : Editura Argonaut, Casa Cărţii de Ştiinţă, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Editura Mega, Editura Studia, Editura Renaşterea, Editura Efes-Fundaţia pentru Studii Europene, Editura Ecou Transilvan, Editura Kriterion, Tribuna,  Muzeul de Artă Cluj Napoca, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei.

             Deschiderea festivă a Zilelor Academice Clujene va avea loc în data de 3 iunie în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai unde vor fi rostite cuvinte de salut şi alocuţiuni de către Acad. Ionel Valentin Vlad, Preşedintele Academiei Române, I.P.S.S. Andrei, Arhiepiscop şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, P.S.S. Florentin, Episcop de Cluj-Gherla,  precum şi din partea autorităţilor locale.  Preşedintele Filialei Cluj Napoca a Academiei Române,  Acad. Emil Burzo va prezenta principalele Realizări şi perspective ale cercetării academice clujene. Festivitatea se va încheia cu un concert de muzică corală românească susţinut de Corul de Cameră Psalmodia Transylvanica al Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

             Salutăm cu respect şi bucurie prezenţa la sărbătoarea ce poartă genericul Zilele Academice Clujene a Preşedintelui Academiei Române, Acad. Ionel Valentin Vlad, precum şi a distinşilor oaspeţi şi prieteni ai Clujului veniţi din alte centre universitare din ţară şi străinătate.

                  Vivat Academia Romaniae ! Vivat, Crescat, Floreat !

 

                                                              Acad. MARIUS PORUMB

Lasati un comentariu