Rezultate finale la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar.Grafic repartizare

• publicat la: 30 July 2014
Rezultate finale  la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar.Grafic repartizare

Azi, 30 iulie 2014 s-au afişat rezultatele finale – după soluţionarea contestaţiilor – la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014.

Astfel, din cei 427 de candidaţi care au fost notaţi, un număr de 72 au depus contestaţii în termenul prevăzut de lege. La cele 72 contestaţii, în urma reevaluării, la 47 de lucrări nu s-a modificat nota, la 16 lucrări a fost mărită nota, iar la 9 lucrări s-a micşorat nota. Menţionăm că la 4 lucrări notate iniţial cu note mai mici decât 5 li s-a mărit nota la peste 5, la 6 lucrări evaluate iniţial cu note sub 7 li s-a mărit nota peste 7 şi la o lucrare notată iniţial peste 5, în urma reevaluării a primit notă sub 5. Situaţia finală, pe tranşe de medii, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

-          candidaţi cu note mai mici decât 5 – 89

-          candidaţi cu note mai mari decât 5 şi mai mici decât 7 – 139

-          candidaţi cu note mai mari decât 7 – 199

Procentul final de promovabilitate (note mai mari decât 5) la nivelul judeţului Satu Mare este de 79,16%.

Candidaţii care au obţinut nota minim 7 atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă se pot titulariza în condiţiile în care vor fi repartizaţi pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la şedinţa publică din data de 31 iulie 2014, iar candidaţii care au obţinut nota minim 5 atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă pot fi repartizaţi pentru suplinire în anul şcolar 2014-2015, la şedinţele publice din 4 şi 5 august 2014.

Reamintim că în judeţul Satu Mare sunt scoase la concurs un număr de 679 posturi didactice/catedre. Dintre acestea, 302 sunt catedre incomplete (fracţiuni de normă) şi 377 sunt posturi didactice/catedre complete. Dintre posturile complete 305 sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată (netitularizabile) şi 72 sunt publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile).

Joi 31 iulie 2014,

repartizarea candidaţilor care au obţinut note mai mari sau egale cu 7 atât la proba scrisă (susţinută la Centrul de concurs nr.1 – Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare) cât şi la inspecţia specială la clasă/proba practică, pe posturi titularizabile, după următorul program:  

Nr.crt.

 Specialitatea

Ora

Locul

1

Educatoare – secţia maghiara şi germană

1000

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

2

Învăţători – secţia maghiara şi germană

1030

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

3

Învăţători – secţia română

1045

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

4

Educatoare – secţia română

1115

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

5

Biologie, chimie, fizică, informatică

1145

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

6

Educaţie fizică

1200

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

7

Arte

1215

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

8

Istorie, geografie

1215

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

9

Limbi moderne

1215

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

10

Limba şi literatura maghiară

1245

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

11

Limba şi literatura română

1245

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

12

Matematică

1315

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

13

Religii

1330

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

14

Discipline tehnologice, pregătire practică, educaţie tehnologică

1345

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

15

Psihopedagogie specială

1400

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

 

Vineri 1 august 2014,

repartizarea candidaţilor care au obţinut note mai mari sau egale cu 7 atât la proba scrisă (susţinută în alte centre de concurs), dar au susţinut la inspecţia specială la clasă/proba practică la Centrul de concurs nr.1 – Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare, pe posturi titularizabile, între orele 10,00 – 11,00.

Lasati un comentariu