Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2014

• publicat la: 25 July 2014
Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor  vacante din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2014

Azi, 25 iulie 2014 s-au afişat rezultatele la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014.

Astfel, din cei 428 candidaţi care au susţinut proba scrisă a examenului, unui candidat i s-a anulat lucrarea în centrul de examen, deoarece nu a scris conform metodologiei disciplina de concurs pe foaia de examen şi un număr de 427 candidaţi au fost notaţi. Situaţia, pe tranşe de medii, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

-         93 candidaţi cu note mai mici decât 5;

-         141 candidaţi cu note mai mari decât 5 şi mai mici decât 7;

-         193 candidaţi cu note mai mari decât 7;

De menţionat este faptul că doi candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă, respectiv doamna Kondics Beatrix Emese şi doamna Marc Andrea, ambele la disciplina biologie.

Procentul de promovabilitate la nivelul judeţului Satu Mare este de 78,22%.

Candidaţii nemulţumiţi de note pot depune contestaţii la inspectoratul şcolar, azi 25 iulie 2014, până la ora 21 şi mâine 26 iulie 2014, în intervalul orar 9-15. Rezultatele finale se vor afişa în data de 30 iulie 2014.

Candidaţii care au obţinut nota minim 7 atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă se pot titulariza în condiţiile în care vor fi repartizaţi pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, iar candidaţii care au obţinut nota minim 5 atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă pot fi repartizaţi pentru suplinire în anul şcolar 2014-2015.

Reamintim că în judeţul Satu Mare sunt scoase la concurs un număr de 679 posturi didactice/catedre. Dintre acestea, 302 sunt catedre incomplete (fracţiuni de normă), iar 377 sunt posturi didactice/catedre complete. Dintre posturile complete, 305 sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată (netitularizabile) şi 72 sunt publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile).

ISJ Satu Mare

Lasati un comentariu