SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

• publicat la: 21 August 2014
SCRISOARE DESCHISĂ  CĂTRE CONSILIUL   NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA   DISCRIMINĂRII

DICTATURĂ IREDENTISTĂ  LA CAREI

România, Stat Naţional Unitar, prin legislaţia sa, deschisă celor mai  autentice valori ale democraţiei, a asigurat şi asigură, pe de o parte respect faţă de toate etniile ce conveţuiesc între fruntariile sale,asigurându-le porţi deschise pentru cultivarea: limbii şi culturii  materne, libertate absolută privind sărbătorirea evenimentelor şi  personalităţilor legate de istoria etniilor de referinţă, şcoli şi  universităţi în limbile materne, şi lista ar putea fi continuată. Reţeta  de mai sus este asigurată de legislaţia ţării şi este apărată, pe de o  parte de către autorităţile naţionale, iar pe de altă parte de concertul  comunitar. În situaţia României prin concertul comunitar înţelegem, pe  de o parte Comisia Europeană iar pe de altă parte integrarea în N.A.T.O.  şi nu în ultimul rând monitorizarea de către Organizaţia Naţiunilor  Unite şi obligativitatea respectării tratatelor bilaterale cu statele ce  au minorităţi etnice în România. Există, însă, o singură şi gravă lacună   apărarea românilor împotriva abuzurilor şi a discriminării produse de  către etniile conlocuitoare acolo unde prin efecte elective o minoritate  etnică devine majoritară într-un anume areal. Într-o astfel de situaţie   se află Municipiul Carei. Având o populaţie uşor majoritară de cea  română, etnia maghiară deţine majoritatea în Consiliul Local şi este  condusă de către un primar provenit din această etnie.

Autoritatea locală careiană condusă de o majoritate cu elemente ale  organismului etnic maghiar UDMR, manifestă dispreţ faţă de etnia română,  nu o tratează în regim de egalitate cu etnia, uşor majoritară maghiară,o sabotează şi îi încalcă în mod grav dreptul de a-şi sărbători şi  aniversa evenimentele şi personalităţile naţionale române.

În martie 2013 în oraşul Carei s-a organizat, de către minoritatea română, un simpozion ce a marcat centenarul naşterii sculptorului român Gheza Vida , autorul ” Monumentului Ostasului  Român”, monument pentru neuitare şi memorie că la 25 octombrie 1944, armata română prin  eliberarea de sub hortyşti a localităţii şi a celor vicinale, au scos de sub dominaţia impusă de Diktatul de la Viena ultima palmă de pământ  românesc. Simpozionul a programat şi o adunaresărbătorească la monument,cu participarea familiei sculptorului şi cu aleşi oaspeţi din  autoritatea judeţeană. Pentru a coborâ urâtul asupra acestei manifestări primăria condusă de etnicul maghiar Kovacs Eugen, a ridicat dalele de  beton din jurul monumentului, cu puţină vreme înainte de deschiderea  manifestaţiei, astfel că cei veniţi la manifestare au trebuit să se  cufunde  în pământul afânat scos la lumină, prin îndepărtarea pavajului,coborând manifestarea la rang de festin desfăşurat pe arătură.

Inventariem această măsură drept un act de sabotaj de o gravitate ce-şi  aşteaptă sancţiunile de rigoare.

Municipalitatea a pus în circulaţie  anul trecut o harta  cu monumentele locului. În  aceasta harta  nu au fost înscrise monumentele etniei române, iar cap de  listă este ,marele şi impunătorul Monument al Ostasului  Român.

S-a pus în lucru renovarea monumentalului Teatru local. Cu această  ocazie,la temelie a fost zidită o „capsulă a timpului”. La manifestarea  de îngropare a capsulei nu a fost invitat nici un etnic român, nici o  organizaţie românească şi nici autorităţile judeţene. Astfel că pe lângă că textul documentului nu a fost făcut public, şi nu se ştie nici în ce  limbă a fost redactat, se impun elucidări. Considerăm acest eveniment  drept unul grav discriminatoriu şi socotim că se impune clarificare  tuturor împrejurărilor legate de această operaţie şi nu în ultimul rând  sancţionarea autorităţii locale.

În cooperare cu autorităţi din Ungaria şi autori maghiari, s-a redactat şi  pus în circulaţie o carte memorialistică denumită „Legendele sătmărene”. Unul din coautorii acestei lucrări este consiliera UDMR Gabriela Venig. Cartea de referinţă omite valori sătmărene ale culturii române, iar pe românii trăitori în acest areal îi caracterizează a fi drept o populaţie marcată de primitivism, în raport cu restul etniilor.Nici denumirile in limba romana ale tuturor localitatilor nu sunt mentionate.

Municipiul Carei, posedă un monument de arhitectură „Castelul Karoly” înconjurat de ce a mai ramas din parcul  dendrologic. Domeniul de referinţă se află în proprietatea statului român şi administrarea Consiliului local.

Pentru a înlătura şi punctele de vedere şi cererile etniei române în privinţa administrării parcului, primarul iredentist, Kovacs Eugen cu de la sine putere, şi absolut de ochii lumii, a aliat la administrarea castelului şi parcului o seamă de personaje din occident, despre care spune că ar fi descendenţi ai  proprietarului din 1907, respectiv Karoly  Alexandru, cel care a donat proprietatea statului. Prin măsura abuzivă de  pretindere că personajele de referinţă ar aveaun cuvânt cu privire la administrarea şi utilizarea castelului şi a parcului, primarul înlătură toate cererile şi propunerile provenite de la români sub cuvânt că „Urmaşii lui Karoly nu-şi dau acordul”. Credem că este oportun ca autoritatea privind combaterea discriminării să pretindă acoperirea cu acte juridice privitor la dreptul urmaşilor Karoly de a dispune în vreun  fel de administrarea acestei proprietăţi.

De Administraţia Teritorială Carei  aparţine şi aşezarea Ianculeşti. În această aşezare fiinţează de ani buni „Festivalul Zilele Iancului”. Populaţia acestei aşezări  este una  total românească, aici ducându-şi traiul colonişti din Munţii Apuseni (Moţii de Câmpie) aduşi în acel areal după Marea Unire din 1918 şi împroprietăriţi la reforma agrară din 1921. Localnicii de aici  se află în  dispreţul şia abuzurilor înseriate ale primăriei careiene. Când au  solicitat înscrierea şi bugetarea festivalului în programul careian şi  din bugetul municipalităţii primarul local le-a respins cererile cu  afirmaţia dispreţuitoarea „Serbarea aia a lor…” si a injumatatit bugetul necesar. Le-a restrâns drepturile de folosinţă a extravilanului ce din 1921 s-a aflat între servituţile  acelui sat.  Le-a scos din administrare luciul de apă de la lacul  Ianculeşti, iar pe terenul întăbulat ca păşune si pe care ianculestenii plătesc impozite,a apărut  deja fundaţia unei construcţii in vecinătatea lacului. Evident fără nici un fel de autorizaţie !

Comunitatea românească din Municipiul Carei a solicitat amplasarea unui bust al  Regelui Ferdinand în parcul castelului, având în vedere că regele a deţinut tronul în anul Marii Uniri, iar pe de altă parte pentru că a fost salvatorul, în 1919 a naţiunii maghiare de dominaţia bolşevică a lui Bela Kun. Dacă regele personal şi Armata Română nu l-ar fi alungat pe bolşevic şi nu ar fi  creat condiţiile reinstalării unei administraţii maghiare democratice în locul celei abuzive înlăturată cu sacrificiul  soldaţilor români, Ungaria nu s-ar fi aflat sub jug comunist doar din 1945 ci începând cu 1919.Mai mult,regele Ferdinand împreună cu regina Maria a fost oaspetele Careilor Mari în data de  21 mai   1919.

Supusă la vot propunerea amplasarii bustului regelui în parc a fost respinsă de către majoritatea UDMR-istă, odată pentru că domnia regelui n-ar avea nimic comun cu oraşul Carei, în condiţiile în care a fost oaspete al oraşului şi a fost primit în saloanele Castelului, iar în ordine pentru că, vezi bine, o astfel de amplasare nu este pe placul urmaşilor lui Karoly.

Iar acum o „întâmplare” demnă a fi înscrisă în „Cartea celor mai atroce abuzuri cu faţetă etnică” dacă o astfel de carte ar fi deschisă undeva  în lumea largă.

În 20 august 2014 orele 17,00, la Carei a avut loc un eveniment comemorativ  românesc- „150 de ani de la Naşterea lui Ion I.C.Brătianu”. Comunitatea românească a solicitat municipalităţii amplasarea în oraş a unui bust al lui I.C. Brătianu. Respingerea propunerii a avu ca motivatie faptul că  I.C.Brătianu n-ar fi legat de istoria locală. În ziua comemorativă, respectiv 20 august 2014,cetăţeni ai comunităţii româneşti, cu banderole albe la braţ, au mărşăluit paşnic prin oraş îndreptându-se spre locul dorit  pentru amplasarea  bustului. În faţa coloanei , o pancartă cu portretul marelui om de  stat român.În acelaşi loc,pe  un soclu  improvizat,se afla aşezat  bustul  Regelui Ferdinand, în forma rituală de dinaintea dezvelirii, respectiv învelit în pânză albă. S-a oficiat o  dezvelire „ritualică” după care  s-au depus coroanele de flori omagiale la portretul lui Ion I.C. Brătianu, iar  evenimentul a continuat cu o amplă expunere despre I.C.Brătianu  prin  cuvântul rostit de către distinsa profesoară  Elena  Coşarcă.

După încheierea manifestării, înţelegem depunerea coroanelor  şi încheierea expunerii comemorative, portretul lui Brătianu şi bustul regelui Ferdiand au fost ridicate  şi transportate  în depozitul, credem pe termen scurt, din care au  fost aduse.

Credem că am pus în pagină un sumar expozeu din care rezultă că „românii sunt discriminaţi, şi că în Carei operează abuzul iredentist maghiar, că o astfel de stare de fapt este îngrijorătoare motiv pentru care,

CEREM  

Comisiei Naţionale pentru Combaterea Discriminării   să ia act de aceste grave abuzuri a conducerii administrative locale şi să dispună măsuri de  sancţionare, împotriva primarului local, şi a consilierilor UDMR ,participanţi la mâna iredentistă a lui Kovacs Eugen.

21 august 2014

Tiberiu Vanca

comentarii

de emil la 21 August 2014 - 17:33

Domnule Tiberiu Vanca

M-as bucura ca scrisoarea dumneavoastră deschisa sa aibă efect benefic. Îmi doresc și va doresc sincer succesul ei. Din nefericire, experiența de pana acum și cu rmdiszno (=udmr = iude mereu)la guvernare ma fac sceptic. Îmi doresc sa ma fi înșelat.

Cu deosebita stima.

de Tiberiu Vanca la 21 August 2014 - 17:55

Mulţumesc Emil. Ciubărul se umple şi din apă picurată. Trebuie doar să aşteptăm.

de Horia Mărieș la 21 August 2014 - 18:16

@Tiberiu Vanca la 21 August 2014 – 17:55

Așa să fie: Ciubărul se umple și din apă picurată.

Doar că sunt și eu sceptic și azi împărtășesc părerea lui @emil. Picurăm apa aia în ciubăr cam de multă vreme.

Aveți cumva cunoștiință de faptul că președintele CNCD se numește Csaba Ferenc Asztalos?

de filip la 21 August 2014 - 20:49

oare este nevoie de scrisoare catre CNCD ca noi ROmanii din Carei sa avem drepturi Poate se apropie ZIUA CAND ROMANII ISI VOR FACE SINGURI DREPTATE si vor fi respectati ca oameni si cetateni ai Careiului FERITIVA DE MANIA ROMANILOR

Lasati un comentariu