Necesitatea şi importanţa realizării schimbului de experienţă prin vizite de lucru în Spania a personalului angajat AJOFM

• publicat la: 23 octombrie 2014
Necesitatea şi importanţa realizării schimbului de experienţă prin vizite de lucru în Spania a personalului angajat AJOFM

În cadrul proiectului ,,Eficienţă şi calitate în SPO-EC SPO’’, implementat de AJOFM Tulcea în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii naţionali, SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL, SC DRUMMERS CONCEPT SRL, AJOFM Satu Mare şi partenrii transnaţionali, Desarollo de Estrategias Exteriores SA (DEX) şi Servicio Publico de Empleo de Principato de Asturias (SEPE) sunt prevăzute 6 vizite de studiu în localitatea spaniolă Gijon (Principatul Asturias), peste 90 de specialişti ai Serviciilor Publice de Ocupare din judeţele Tulcea, Satu Mare, Constanţa, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Suceava, Vaslui şi Neamţ.

            Scopul acestor vizite este preluarea de la partenerii spanioli a bunelor practici în furnizarea serviciilor individualizate şi integrate clienţilor Seviciului Public de Ocupare din Principatul Asturias, situat în zona de nord a Spaniei.

Partenerii spanioli, cu o bogată experienţă în implementarea de proiecte transnaţionale, în domenii legate de dezvoltarea socio-economică, crearea de locuri de muncă, politici şi servicii de ocupare, au o contribuţie importantă în cadrul proiectului în special în transferul de bune practici şi de expertiză în furnizarea de servicii specializate pentru şomeri.

            Serviciul Public de Ocupare din Principatul Asturias este considerat un model de succes, deoarece după anul 2001 a cunoscut o importantă restructurare şi modernizare, ca urmare a transferului de competenţe de la serviciul de angajare, situat de Guvernul Naţional, către Serviciul Public de Ocupare Regional. Rolul fostei structuri a fost preponderent în administrarea subvenţiilor pentru şomaj şi mai puţin în plasarea în muncă a şomerilor.Transformarea completă a vizat o redefinire  a obiectivelor politicilor de ocupare şi stimulare a forţei de muncă, concretizate printr-o nouă abordare a şomerilor şi a solicitanţilor de locuri de muncă  şi prin standarizarea totală a instrumentelor şi procedurilor de lucru. Serviciile oferite la ora actuală de SPO Asturias se adresează persoanelor care nu au lucrat niciodată, persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă şi a angajatorilor. Principatul Asturias are cele mai multe birouri de ocupare din Spania, care asigură gestionarea ofertei de locuri de muncă, informarea şi consilierea clienţilor, formarea profesională şi alocarea de materiale pentru firmele care angajează şomeri. În anul 2003 s-a deschis o platformă online trabajastur.com cu patru mari secţiuni Ocupare, Formare şi Firme şi Observatorul pieţei muncii, utilizată de 8 din 10 persoane fără loc de muncă.

            Schimbul de experienţă şi internalizarea bunelor practici sunt de un real folos Serviciilor Publice de Ocupare din judeţele ţintă ale proiectului, deoarece la ora actuală se practică în mare măsură abordarea generală a clienţilor, fapt ce se reflectă în eficacitatea scăzută a serviciilor furnizate. Transferul de expertiză de la partenrii transnaţionali este util pentru întărirea capacităţii SPO de a furniza servicii orientate spre potenţialul şi nevoile clienţilor, având o abordare individualizată. Acest mod de acţiune va conduce la întărirea relaţiei dintre SPO şi clienţilor, la o mai bună ancorare a serviciilor în mutaţiile de pe piaţa muncii şi la generarea de efecte pozitive pe termen lung asupra persoanelor fără loc de muncă.

           De asemenea informatizarea serviciilor de ocupare din Spania a dus la flexibilizarea sistemulului de furnizare a serviciilor, iar preluarea şi adaptarea acestui model în România va avea ca efect modernizarea sistemului de acordare a serviciilor pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

            La vizita de studiu participă şi personalul angajat  al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare cuprins în grupul ţintă al proiectului.

Lasati un comentariu