Întreprinderile sociale pot solicita AJOFM atestatul Marca socială

• publicat la: 28 februarie 2018
Întreprinderile sociale pot solicita AJOFM atestatul Marca socială

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, prin compartimentul de Economie Socială , acordă atestatul – marcă socială – la solicitarea întreprinderilor sociale.

Întreprinderea socială are următoarele caracteristici:

  • Are permanent ,cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
  • Are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate.

În vederea obținerii mărcii sociale care atestă statutul de întreprindere socială de inserție, intreprinderile sociale care au obținut în prealabil atestatul, depun la AJOFM Satu Mare, următoarele documente:

  • Cerere tipizată pentru acordarea mărcii sociale;
  • Situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă;
  • Contractile individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie;
  • Documente care atestă apartenența la grupul vulnerabil, în copie.

În situația în care solicitantul mărcii sociale nu este atestat ca întreprindere socială în condițiile legii, în vederea obținerii simultane a mărcii sociale și a atestatului, aceasta depune pe lângă documentele prevăzute mai sus și următoarele acte:

  • Cerere tipizată pentru acordarea atestatului de întreprindere socială;
  • Actele de inființare și funcționare prin care se demonstrează că activitatea desfășurată are  scop social și respectă principiile și criteriile prevăzute de lege.

Acordarea mărcii sociale este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială.

Informații suplimentare despre atestarea întreprinderilor sociale și actele necesare, conform Legii nr.219/2015 și HG nr.585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.219/2015 se pot obține la sediul AJOFM Satu Mare ,strada Ion Ghica nr.36 telefon 0261/770237.

Lasati un comentariu