Atribuirea contractului de deszăpezire a drumurilor judeţene

• publicat la: 18 noiembrie 2014
Atribuirea contractului de deszăpezire a  drumurilor judeţene

Având în vedere pregătirile pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene pe perioada iernii 2014-2015, Consiliul Judeţean Satu Mare a demarat în luna august 2014 procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică privind prestarea serviciilor de „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene” . Au depus oferte 2 operatori economici.

Luni, 17 noiembrie 2014, data-limită până la care au avut dreptul de a depune contestaţie operatorii economici, unul dintre operatorii economici a depus o contestaţie cu privire la rezultatul procedurii.

În condiţiile date Consiliul Judeţean Satu Mare va derula o procedură de negociere conform Ordonanţei de Urgenţă numărul 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, pentru prestarea serviciilor de deszăpezire, durata contractului fiind până la soluţionarea contestaţiei.

Lasati un comentariu