Mai multe adopţii în anul 2014. Bilanţul DGASPC Satu Mare pe anul 2014

• publicat la: 28 ianuarie 2015
Mai multe adopţii în anul 2014. Bilanţul DGASPC Satu Mare pe anul 2014

Azi  avut loc prezentarea bilanţului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Satu Mare.

Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Satu Mare este o instituţie publică cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare care aplică, la nivelul judeţului, politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în dificultate.

Situaţia comparativă a adopţiilor pe anii 2013-2014 arată că în decursul anului 2014 s-a înregistrat un număr mai mare de adopţii, 25 de copii fiind încredinţaţi în vederea adopţiei la familii adoptatoare, faţă de 5 copii câţi au fost încredinţaţi pentru adopţie în anul 2013.

Centrele din subordinea DGASPC Satu Mare care au fost înfiinţate pe parcursul anului 2014 sunt următoarele:

  1. Căminul pentru persoanele vârstnice Viile Satu Mare
  2. Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap din cadrul DGASPC Satu Mare
  3. Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecția copilului din județul Satu Mare
  4. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, Carei

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica  de la Carei  este finanţat din împrumutul BIRD şi bugetul de stat, conform Acordului de împrumut ratificat prin Legea nr.40/2007, pentru finanţarea Proiectului privind Incluziunea Socială prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Pentru anul acesta, DGASPC Satu Mare și-a propus ca obiective promovarea drepturilor copilului prin măsuri de protecţie specială:  plasament familial; plasament la asistent maternal; plasament in servicii de tip rezidenţial;dezvoltarea, monitorizarea şsi evaluarea reţelei de asistenţi maternali; reducerea numărului de copii/ tineri din sistemul de protecţie; revizuire certificate de încadrare în grad de handicap pentru persoane adulte cu handicap din serviciile sociale din cadrul DGASPC Satu Mare, mediatizarea, informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a persoanelor adulte, printr-un program planificat de campanii, crearea în judeţul Satu Mare a unui adăpost pentru victimele violenţei în familie în conformitate cu Legea 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, sprijinirea autorităţilor locale în vederea înfiinţării unor servicii locale de îngrijire la domiciliu, cantină socială, centre de zi pentru persoane vârstnice, cămine de vârstnici sau CIA; extinderea/ dezvoltarea parteneriatului public-privat, permanentizarea dialogului cu organizaţiile neguvenamentale şi creşterea gradului de subcontractare a serviciilor.

Prezentarea bilantului a apartinut directorului Octavian Apan care de luni,2 februarie va deveni noul consilier personal al președintelui Consiliului Județena Satu Mare, Adrian Ștef, iar locul său, la conducerea DGASP Satu Mare, va fi luat de fosta directoare adjuncta , Mariana Dragoș, în prezent funcționar în cadrul Direcției de Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Județean Satu Mare.

Octavian Apan a fost numit la conducerea DGASPC Satu Mare în data de 4 februarie 2013, cea mai importanta  realizare a sa fiind construcția Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Satu Mare, printr-un proiect European.

redactia

Lasati un comentariu