Norica Nicolai: “Cetățenii români din străinătate cărora li se refuză deschiderea unui cont bancar sunt protejați de legislația europeană”

• publicat la: 21 ianuarie 2015
Norica Nicolai: “Cetățenii români din străinătate cărora li se refuză deschiderea unui cont bancar sunt protejați de legislația europeană”

Instituțiile europene sunt conștiente că, atunci când se mută în străinătate, unii cetățeni întâmpină probleme la deschiderea unui cont bancar în statul gazdă. Pentru rezolvarea acestui gen de situații, a fost adoptată anul trecut Directiva 2014/92/UE privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, se arată într-un răspuns al Comisarei europene Marianne Thyssen, responsabilă cu ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, la o întrebare adresată de vicepreședinta ALDE Norica Nicolai și cosemnată de doi colegi eurodeputați ALDE reprezentând Bulgaria.

“Am primit în cursul anului trecut un număr însemnat de sesizări de la cetățenii români și bulgari ce nu pot să își deschidă conturi bancare în Germania sau în Olanda. Trebuie precizat că acesta este necesar în prealabil pentru încheierea unui contract de muncă sau pentru închirierea unei locuințe. Deși dispozițiile tranzitorii privind libertatea de circulație a muncitorilor români și bulgari au luat sfârșit la 1 ianuarie 2014, este evident că unele state găsesc diverse metode pentru a nu respecta obligațiile prevăzute de Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora”, a declarat eurodeputata Norica Nicolai, explicând de ce s-a adresat Comisiei Europene.

În răspunsul său, Comisia Europeană precizează că există o serie de instrumente legale cu ajutorul cărora cetățenii europeni se pot apăra de practicile abuzive ale instituțiilor bancare, și anume articolul 18 al TFUE, dar și Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, aceasta din urmă garantând că beneficiarii serviciilor nu pot face obiectul unor cerințe discriminatorii bazate pe cetățenie sau pe locul de reședință. “Îi sfătuiesc pe românii care merg să lucreze în statele Uniunii Europene să se informeze în legătură cu legile care îi protejează de abuzuri, întrucât sunt cetățeni europeni cu drepturi depline.

Ei trebuie să știe că, în cazul care o bancă refuză să le deschidă contul bancar necesar semnării unui contract de muncă, există reguli europene care îi apără. Îi invit pe cei vizați să se adreseze cabinetului meu parlamentar pentru îndrumare, în cazul în care întâmpină greutăți în formularea plângerilor”, a mai adăugat Norica Nicolai

.

Lasati un comentariu