Concurs zonal de creaţie literară şi artistică ,,Odă primăverii’’

• publicat la: 24 martie 2015
Concurs zonal  de creaţie literară şi artistică ,,Odă primăverii’’

Colegiul Tehnic “August Treboniu Laurian” Agnita în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu organizează concursul  judeţean „ODĂ PRIMĂVERII’’,  ediţia a III-a. El va avea loc în perioada 27-28 Aprilie  2015 şi este înscris în Calendarul Activităţilor Educative a  Inspectoratului Şcolar Judeţean, 2014-2015.

Acest concurs are  ca scop dezvoltarea şi promovarea talentului literar-artistic al elevilor si urmareste socializarea elevilor în cadrul acţiunilor extraşcolare, dezvoltarea spiritului competitiv, implicarea şi atragerea de parteneri în cadrul proiectului, promovarea iniţiativelor individuale şi de grup în derularea unor activităţi extraşcolare, încurajarea implicării elevilor în promovarea practicilor cultural-estetice.

Concursul se adresează elevilor școlilor generale,  liceelor, colegiilor și grupurilor școlare din județul Sibiu, dar pot participa şi elevi din judeţele limitrofe şi va avea loc la Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic „A.T.L.” Agnita, judeţul Sibiu.

Înscrierile se realizează prin completarea unei fişe care să cuprindă şcoala unde învaţă elevul, localitatea de unde provine, numele, clasa, secţiunea la care vrea să participe, numele profesorului coordonator, numărul de telefon mobil sau fix la care poate fi contactat, email-ul. Expedierea ei se face la adresa de e-mail ctagnita@yahoo.com  sau danielapanazan@yahoo.com, până la data de 22 aprilie 2015.

Concursul ,,Odă primăverii’’  va avea 4 secţiuni:     

Secţiunea I     –  Concurs interactiv-limba şi literatura română, adresat elevilor din  clasele V – VIII.

Descrierea pe scurt activităţii: Concursul, respectând programa şcolară în vigoare la Limba şi Literatura Română, se va desfăşura pe nivele (clasele  V – VI și  clasele VII-VIII) şi va consta în seturi de întrebări tip-grilă, cu o singură variantă de răspuns din programa școlară în vigoare. Prezentările ppt şi verificarea pe moment a răspunsului corect sunt atracţiile activităţii.

Elevii participanţi vor completa fişa de înscriere care va fi trimisă până în data de 25 martie 2013 la adresa ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com. La sfârşitul concursului va avea loc festivitatea de premiere şi se vor acorda (pe nivele) 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I.

Secţiunea II   –  Creaţie literară ( 4-5 poezii,  1 eseu de 1-2 pagini,) având ca teme primăvara şi   copilăria, adresat elevilor din clasele I-XIII.

Descrierea  pe scurt activităţii: Lucrările se vor încadra în 1-2 pagini A4 şi vor fi scrise în format TIMES NEW ROMAN, caractere de 12, spaţiere la un rând si jumătate. Texte minime: 4-5 poezii sau 1-2 eseuri cu respectarea temei date.

 Titlul  va  fi scris  în  format  TIMES  NEW  ROMAN, 14, iar  la  două  rânduri  de  titlu, se  vor scrie, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă, clasa.

 Lucrările, însoţite de fişa de înscriere, vor fi trimise până în data de 25 aprilie 2015, pe email  ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com. Ele vor fi jurizate, iar în data de 28 aprilie 2015, ora 12,  va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I, pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal).. Președinte de onoare al juriului este doamna Irina Petraș, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, critic literar de renume, reprezentativ pentru istoria literaturii contemporane.

Secţiunea III –  Pictură (acuarela, tempera, grafică), peisaje, portrete, teme religioase; adresat elevilor din clasele I-XIII.

Descrierea pe scurt activităţii: Se poate lucra pe orice suport material (fără suport electronic). Lucrările vor fi etichetate, precizându-se titlul lucrării, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă. Ele vor fi trimise/ predate până în data de 21 aprilie 2015 (data poștei) pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic “A.T.L.”, Agnita , Str. Şcolii, Nr. 2, CP 555100, Jud. Sibiu, înv. Ţerbea Maria sau Înv. Angelica Banu. Se va realiza un panou expoziţional cu produsele trimise, ele vor fi jurizate, iar în data de 28 aprilie 2015 va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I, pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal).

Secţiunea IV   – Meşteşuguri tradiţionale:ţesături, împletituri, felicitări, aranjamente florale şi pascale, cusături: adresat elevilor din clasele I-XIII.

 Descrierea pe scurt activităţii: Se poate lucra pe orice suport material (fără suport electronic). Lucrările vor fi etichetate, precizându-se titlul lucrării, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă. Ele vor fi trimise/ predate până în data de 22 aprilie 2015 pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic “A.T.L.”, Agnita , Str. Şcolii, Nr. 2, CP 555100, Jud. Sibiu, prof. Vecerzan Florin / prof. Lăstun Bogdana-Otilia. Se va realiza un panou expoziţional cu produsele trimise, ele vor fi jurizate, iar în data de 28 aprilie 2015 va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I, pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal).      

Criterii de evaluare cuprind respectarea tematicii şi creativitate – originalitate.

Programul de desfăşurare al concursului este următorul:

Luni, 27.04.2015, ora 10: Concursul Interactiv Limba şi Literatura Română

Marți, 28.04.2015, ora 12.00, Concursul de Creaţie Literară, Festivitatea de premiere. Lecturi din creațiile laureaților. Întâlnire cu Irina Petraș, renumit critic literar, absolventă a Liceului Teoretic din Agnita.

Marți, 28.04.2015, ora 10:

  • Cuvântul organizatorilor
  • Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
  • Vizitarea expozţiilor amenajate cu lucrările elevilor
  • Înmânarea diplomelor de participare şi premierea lucrărilor câştigătoare.

La secțiunea creație, președinte de onoare al juriului este doamna Irina Petraș, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, critic literar de renume, reprezentativ pentru istoria literaturii contemporane.

Toate şcolile participante vor primi diplome de participare şi premii pentru cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal), iar cadrele didactice coordonatoare și însoțitoare, diplome personalizate.

Relaţii suplimentare la organizator:  Director – adjunct, prof. Vecerzan Margareta

Tel. 0731 711 070/026 9510334/0269 510765 / 0732363100. Coordonatori proiect: prof. Vecerzan Margareta, director adjunct, Prof. Maria-Daniela Pănăzan Lorinczi, scriitor, membru USR.

Lasati un comentariu