Locuri de muncă vacante în administraţia publică

• publicat la: 17 April 2015
Locuri de muncă vacante în administraţia publică

Persoanele care doresc să lucreze în administraţia publică şi în instituţii de stat  au oportunitatea să depună dosare de înscriere la zeci de posturi vacante în lunile aprilie-mai.Printre instituţiile care pun la dispoziţie cele mai multe posturi se numără Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, Casa Judeţeană de  Asigurări de Sănătate, Administraţia Domeniului Public Satu Mare şi şcoli din municipiul Satu Mare. Se caută atât muncitori necalificaţi, cât şi muncitori calificaţi, cu studii superioare sau medii. Printre posturile vacante se numără cele de îngrijitor, de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Statistică/informatică în SP, de consilieri şi referenţi în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, de coordinator de proiect la Protecţia Mediului Satu Mare.

                                                                         

Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Statistică/informatică în SP. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt studiile universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea administrație publică, precum şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani. Data limită pentru depunerea dosarelor este 30 aprilie, în data de 11 mai, de la ora 9.00 urmând să fie susţinută proba scrisă, iar în 12 mai, ora 10.00, proba interviului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Avram Iancu, nr.16, telefon 0261/768.114 sau 0261/768.114.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe sociale, studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art.31 alin.(1) din Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010), precum şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: în 11 mai, la ora 10.00 va avea loc proba scrisă, data şi ora interviului urmând să fie comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi consultată aici http://posturi.gov.ro/post/sef-birou-3directia-generala-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului/

 

Tot Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu – Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Management de caz în domeniul protecției copilului;
 2. referent, clasa III, grad profesional asistent – Serviciul management de caz în domeniul protecţiei copilului;
 3. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Biroul juridic şi contencios;
 4. consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul resurse umane şi salarizare;
 5. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul monitorizare, strategii, programe, proiecte.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 mai  2015, ora 10.00: proba scrisă;
 • data interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu – Mare -Biroul Resurse Umane și Salarizare din  str. Corvinilor, nr.18, Satu Mare,  telefon: 0261768830 int. 113.

 

O altă instituţie  din Satu Mare care angajează personal este Școala Gimnazială „Avram Iancu” . Aceasta organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei temporar vacante de îngrijitoare. Cerinţele principale  sunt studiile medii sau cel puţin şcoala gimnazială, abilităţi practice şi de comunicare. Data limită pentru depunerea dosarelor este 22 aprilie, ora 15.00, iar pe data de 30 aprilie, de la ora 14.00 va avea loc  proba practică, apoi, de la ora 15.00, interviul.

 

 

 

Şi Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului temporar vacant de îngrijitor. Cerinţele principale  sunt studiile generale (şcoala generală de 8 clase) şi vechime în muncă de 3 ani. Data limită pentru depunerea dosarelor este 24 aprilie 2015, ora 14:00, în 27 aprilie, de la ora 13.00 are loc proba practică, iar în 28 aprilie, de la ora 12.00, interviul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Satu Mare, str. Someşului, nr. 6, Județul Satu Mare, telefon 0261/761.287.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare organizează concurs în vederea ocupării postului temporar vacant de coordonator de proiect.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt absolvirea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, perfecţionări (specializări sau cursuri sau adeverinţă): în domeniul implementării proiectelor,   cunoştinţe de operare calculator la  nivel mediu. Prezintă avantaj cunoaşterea limbii maghiare şi engleze. Data  limită pentru depunerea dosarelor este 17 aprilie 2015, ora 14:00, în 27 aprilie 2015, ora 9:00 are loc  proba scrisă, iar în 29 aprilie 2015, ora 12:00, interviul.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare , str. Mircea cel Bătrân nr.8/B şi la numărul de telefon 0261/736.003, int.19.

 

 

Administraţia Domeniului Public Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 1. inspector de specialitate SI;
 2. inspector de specialitate SII (2 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

 Data limită pentru depunerea dosarelor este  22 aprilie 2015, până la ora 12:00. Proba practică are loc în 4  mai 2015, la ora 09:00, iar de la ora 13.00 are loc interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Domeniului Public, Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi, nr. 25, Județul Satu Mare, telefon: 0261/713.454.

Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de medic veterinar gradul II in cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Satu-Mare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt studiile universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină veterinară,  cunoştinţe operare PC,  vechime în specialitatea studiilor de minimum 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 aprilie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 aprilie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare din str. Lăcrămioarei nr. 37, telefon: 0261/715.956, interior 127.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contractare, Decontare, Statisitică, Servicii Medicale, Farmacii, Dispozitive Medicale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor juridice sau biologice şi biomedicale, specializarea medicină sau farmacie,  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: În 6 mai 2015, ora 10:00, susţinerea probei scrise, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele pentru înscrierea la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Bibligrafia pentru concurs poate fi consultată aici http://posturi.gov.ro/post/sef-serviciu-10-casa-de-asigurari-de-sanatate-satu-mare/

Tot Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contractare, Decontare, Statistică Servicii

 Medicale, Farmacii şi Dispozitive Medicale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: în 4 mai, ora 10:00 este proba scrisă, iar  data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul C.A.S Satu Mare şi la nr. de telefon 0261/706878.

Lasati un comentariu