Concurs judeţean de cercetare documentară ,,Chipul mamei de-a lungul timpului’’ la Şcoala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu’’ Carei

• publicat la: 1 June 2015
Concurs judeţean de cercetare documentară ,,Chipul mamei de-a lungul timpului’’ la Şcoala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu’’ Carei

În Centrul de Documentare și Informare al Școlii Gimnaziale ”Vasile  Lucaciu” Carei, vineri, 29 mai 2015 a avut loc un concurs județean intitulat ”Chipul mamei de-a lungul timpului”. Acest concurs era ultima etapă a proiectului educațional, județean derulat în colaborare cu Școala Gimnazială Halmeu și Școala Gimnazială Vama.

Scopul acestui proiect era punerea în practică a unui demers de cercetare documentară prin strategii diverse, care să dezvolte autonomia elevilor în procesul de cercetare.

În condiţiile înaintării cu un elan deosebit în dezvoltarea ştiinţelor şi în condiţiile creşterii exponenţiale a cantităţii de informaţii produse în toate domeniile de activitate, este necesar ca elevii să dobândească competenţe în demersul cercetării documentare.

Misiunea profesorului documentarist este să ofere posibilitate elevilor de a se implica în cercetări valorificând documentaţia oferită de CDI-ul şcolii.

Proiectul a oferit oportunitatea unei  colaborari  între şcoli,  formare de parteneriate între Centrele de Documentare şi Informare. A oferit în acelaşi timp gestionarea competenţelor transversale ale elevilor prin organizarea unor activităţi transdisciplinare.

Prin derularea proiectului, elevii au participat la activități de cercetare documentară folosind fondul documentar al CDI –ului precum și alte resurse de informare și documentare, facilitând cunoaşterea adecvată a tematicii concursului.   Chipul mamei de-a lungul timpului a fost cercetat în literatură, istorie, religie sau chiar în natură din diferite perspective, la alegerea elevilor.  Informațiile, imaginile, exemplele etc.  adunate cu ajutorul cercetării documentare, au fost  așezate pe slid urile unei prezentări Power Point cu îndrumarea profesorului documentarist.

La concurs au participat trei echipe:  echipa Juniorii, de la Școala Gimnazială Halmeu, coordonată de prof. documentarist Ciupac Ileana, echipa The Past, de la Scoala Gimnazială Vama, coordonată de prof. documentarist Cseh Monika, și echipa Fluturașilor de la Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Carei coordonată de  prof. documentarist Mărcuș Johanna.

Membrii juriului,director Mocan Nicoleta, profesor de limbă şi literatură română și religie ortodoxă, prof. Olea Traiana Miorița și prof. Știrbu Erika au înmanat premiul I  elevilor Școlii Gimnaziale ”Vasile Lucaciu” Carei, premiul II   elevilor de la Școala Gimnazială Halmeu și premiul III   elevilor de la Școala Gimnazială Vama.

AnaMaria Roman

Lasati un comentariu