Facilităţi pentru firmele care angajează persoane sub 25 de ani

• publicat la: 1 iunie 2015
Facilităţi pentru  firmele care angajează persoane sub 25 de ani

După cum bine ştim, angajatorii care încadrează în muncă tineri absolvenţi ai unei forme de învăţământ acreditare şi şomeri, beneficiază de anumite facilităţi.

Aşa cum se precizează la art. 80 din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:

  • o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
  • o suma egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
  • o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

În acelaşi timp, în cazul angajatorilor care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, se oferă lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la lit. a) c) pe o perioadă de 18 luni.

Atenţie la faptul că angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi de învăţământ superior care nu au promovat examenul de licenţă beneficiază, în condiţiile legii, de subvenţia prevăzută la art. 80 lit. b) din Legea 76/2002.

Cu toate acestea, prevederile art. 80 din lege se aplică în cazul angajatorilor care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Beneficiarii subvenţiilor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Lasati un comentariu