Şedinţa ordinară a Consiliului Local

• publicat la: 30 June 2015
Şedinţa ordinară a Consiliului Local

Marţi, 30 iunie 2015, de la ora 12,00, la sediul Primăriei Carei va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal. Consilierii vor dezbate 9 proiecte de hotărâri aflate pe Ordinea de Zi.

1.    Proiect de hotărâre petru aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor technico-economici şi a cofinanţării proiectului,,Reţele de apă şi canalizare menajeră în Viile Careiului,,
2.    Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de ală şi apă uzată din judeţil Satu Mare,,aderarea comunelor Cehal şi Racşa la Asociaţie
3.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Carei a patru puţuri de la staţia de tratare a apei potabile şi frontului de captare din localitatea Doba, şi casarea acestora
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor servicii sociale în subordinea Consiliului Local, Direcţia Publică de Asistenţă Socială
5.    Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană a personalului din cadrul Poliţiei Locale Carei
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului,,AUGUSTFEST,,2015.
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Sebok Elena, domiciliată în Carei, str.Cerbului nr.30
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Cadru – privind modul de recrutare a personalului pe durata determinată sau nedeterminată în cadrul asociaţiilor, fundaţiilor şi societăţilor pe răspundere limitată cu acvţionare unic sau în asociere Consiliul Local Carei
9.    Difertite probleme de urbanism
10.    Diverse

comentarii

de Horia Mărieș la 30 June 2015 - 10:59

Parcă această postare aninimă se potrivește mai bine aici:

La poarta înaltă și bine ferecată de la adresa Căplenilor nr. 10 din Carei sună insistent cineva!
“Cine-i ?”
- “Politia și DNA-ul!”
-”Ce doriti?”
- “Sa stăm de vorbă.”
- “Da…câți sunteți?”
- “Doi!”
- “Păi stați de vorbă intre voi!”

de PROAUTONOMIST la 30 June 2015 - 19:24

HAHAHA…

Lasati un comentariu