Nume sonore la simpozionul omagial George Pteancu de la Carei sub egida ASTRA

• publicat la: 19 October 2015
Nume sonore la simpozionul omagial  George Pteancu de la Carei sub egida ASTRA

Vine vremea la izvoare să mă întorc deci iar,
Vine vremea să dau floare, poate fructe chiar”…

…sunt versurile din lirica lui Romulus Vulpescu  care  au  constituit motto-ul sub care s-a desfăşurat întreaga manifestare dedicată lui George Pteancu la Carei.

Duminică, 18 octombrie 2015, Despărţământul ASTRA Carei a omagiat una dintre cele mai de seamă personalităţi ale  oraşului nostru, dascălul George Pteancu.  Cetăţean de Onoare al oraşului Carei, decorat cu Steaua României în rang de cavaler, deţinător al titlului de Membru Onorar al învăţământului primar, cea mai înaltă distincţie care se putea acorda unui învăţător în perioada interbelică, George Pteancu rămâne în istoria Careiului ca una din cele mai reprezentative figuri de dascăl.

Memoria sa a fost onorată de prezenţe deosebite atât din mediul academic, cât şi universitar. Au luat parte la manifestările de duminică, prof.dr.Dan Munteanu, membru corespondent al Academiei Române, decorat cu Meritul Academic în 2013, dr.Gavrilă Ardelean, Prorectorul Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş’’, filiala Satu Mare, insp. Angela Şimon din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, vicarul foraneu, protopop  Radu Filip, Aurel Pop, directorul editurii Citadela, prof. Adrian Micovschi, director Colegiului Tehnic ,,Iuliu Maniu’’, prof.Lenuţa Sălăgean, director Şcoala Gimnazială nr.1, Gheorghe Şanta şi Ioan Sălăjan de la Cenaclul literar ”Afirmarea”, alţi invitaţi.

Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului ASTRA, urmat de intonarea imnului Despărţământului ASTRA Carei, de către corul ASTRA Careiană, condus de prof. Mariana Vulcan.

Gazda evenimentului, preşedinta ASTRA Carei, ing.Daniela Ciută a  prezentat importanţa  acestei aniversări şi a moderat apoi activitatea:

Despărţământul  ASTRA Carei continuă  seria manifestărilor omagiale dedicate  personalităţilor marcante din sânul acestei asociaţiuni… L-am comemorat pe Mihai Eminescu, pe Salvator Cupcea, pe prof.Aurel Coza, pe Avram Iancu, pe Costa Carei sau pe primul preşedinte al ASTRA, arhiereul Andrei Şaguna. …Mai mult de atât nu am reuşit să facem în scurta perioadă de când  Despărţământul Astra Carei a fost reactivat, adică 1 an. Astăzi , a venit vremea  să-l  omagiem pe dascălul George Pteancu, membru pe viaţă al ASTRA, o personalitate marcantă a învăţământului careian, la împlinirea a 160 de ani de la naşterea sa. Ne mândrim cu asemenea personalităţi ce au activat  pe aceste meleaguri întru luminarea neamului românesc.

Despărţământul ASTRA Carei, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană  Satu Mare, cu sprijinul Centrului de promovare a  turismului local, va prezenta în cele ce urmează nu doar o simplă biografie a neostoitului dascăl şi făuritor de caractere puternice, bine pregătite pentru viaţă, ci momente istorice chiar, din Careiul de altădată, datorate însăşi dascălului George Pteancu.

Istoricul dr.Viorel Câmpean, bibliotecar documentarist la Biblioteca Judeţeană Satu Mare a prezentat  auditoriului o deosebit de complexă biografie a familiei  Gheorghe Pteancu, cu referire şi la ceilalţi iluştri membri , însoţite de imagini mai mult decât sugestive.

,,…cea mai frumoasă biografie a dascălului Pteancu nu putea fi scrisă decât de el însuşi’’ a menţionat de la bun la început istoricul dr. Viorel Câmpeanu, domnia sa oferind din belşug imagini şi date despre reperele mai importante din  cursul vieţii celui aniversat.

Publicul a avut privilegiul de a  urmări fotografii de familie dar şi din perioada în care el a activat  la catedra şcolilor din Pomi şi Carei. Personalitate puternică, dascălul Pteancu şi-a pus amprenta asupra multora  dintre discipolii săi, aceştia ajungând la rândul lor mari personalităţi în domeniul în care au profesat.

Una dintre fiicele sale, Augusta, s-a căsătorit cu preotul Petru Cupcea.  Salvator Cupcea, născut la Carei, în anul 1908, absolvent al Liceului Vasile Lucaciu in 1925, a fost secretar general în Ministerul Sănătăţii, director al Filialei Cluj a Institului de Igienă şi Sănătate Publică, a publicat peste 100 de de lucrări în domeniul psihologiei, psihiatriei, igienei mintale, igienei generale, biotipologiei şi sănătăţii publice şi a fost membru al mai multor societăţi ştiinţifice din ţară sau străinătate.

Sora lui, Maria Cupcea, fiica Augustei Pteancu, a fost o talentată compozitoare, actriţă de teatru şi film şi rector al Institutului de Teatru din Cluj în perioada 1949-1955.

Acad. Dan Munteanu, invitatul special al manifestării de la Carei dedicată lui George Pteancu, este fiul ei.

George Pteancu a fost unul dintre cei mai activi membri ai Reuniunii învăţătorilor din Sătmar, făcând parte dintre cei care au pus bazele acesteia alături de George Marchiş, primul preşedinte al Reuniunii, Ioane Marcu, Ştefan Bilţiu, Vasile Lucaciu, Elie Pop şi Atanasie Coteţ. Din prezentarea istoricului Câmpean, cei prezenţi  au aflat şi despre legăturile sale cu Asociaţiunea Culturală Astra, în care a desfăşurat o intensă activitate  pentru care a primit  titlul de membru pe viaţă al ASTRA.

A impresionat testamentul său, lăsat celor tineri dascăli, în anul 1934, la data de 11 iunie.

,,Noi, bătrânii, lăsăm tinerilor, doar o rugăminte: Templul Sfânt,la care ne-am adăpat de generaţii în acest colţişor de ţară,să fie păstrat cu adânc respect.’’

Simpozionul omagial a fost presărat şi cu intervenţii artistice ale corului ASTRA Careiană şi a tinerilor recitatori careieni.

,,De obicei, oferim celor dragi flori dar astăzi, la aniversarea a 160 de ani de la naşterea lui George Pteancu, noi îi vom oferi un buchet imens de recunoştinţă  pentru inestimabila comoară lăsată, prin glasul elevilor recitatori’’, a  menţionat Daniela Ciută, preşedinta ASTRA Carei.

 

Marcel Ursan de la Şcoala Vasile Lucaciu, Bianca Mirişan, Darius Duţescu şi Ionuţ Bucur de la  Liceului Teoretic, au rostit frumoase versuri închinate dascălilor plini de har şi vocaţie.

Despre momentul 11 septembrie 1927 de la Careii Mari a vorbit prof. Viorica Boldur, membră a ASTRA Carei. La acea dată, oraşul nostru a găzduit Congresul învăţătorilor de la Careii Mari, prilej cu care au fost organizate festivităţi ample pentru a marca ieşirea la pensie a lui George Pteancu,după 50 de ani de dăscălie.

,,…s-a adunat la Carei toata floarea  dăscălimei din judeţ, autorităţi civile şi militare, peste o mie de persoane, ce au umplut cu desăvârşire sala teatrului ,,Carmen Sylva’’..Toate personalităţile vremii au luat cuvântul la acea adunare de intelectuali…”

Vizibil emoţionat, a rostit o alocuţiune şi prof.dr.Dan Munteanu .Domnia sa a  mulţumit Despărţământului Astra Carei pentru evenimentul dedicat străbunicului său, dar şi istoricului Viorel Câmpean pentru prezentarea  amplă oferită.

A arătat apoi tuturor celor prezenţi Diploma  originală care conferă calitatea de membru pe viaţă al ASTRA  a lui George Pteancu, precum şi bastonul străbunicului său pe care este încrustat numele ,,George Pteancu’’.

O surpriză deosebit de plăcută a constituit-o  apariţia unui alt urmaş al dascălului Pteancu, tot Gheorghe Pteancu, inginer  din Satu Mare, care a aflat de eveniment din presă.

A fost deosebit de emoţionat  momentul întâlnirii dintre cele două ramuri ale familiei Pteancu, Dan Munteanu din Cluj  şi Gheorghe Vasile Pteancu din Satu Mare.

Prorectorul Universității de Vest Vasile Goldiş, filiala  Satu Mare, Gavril Ardelean a felicitat Despărţământul Astra Carei pentru organizarea acestui eveniment remarcabil şi a menţionat  de evenimentul omagial intitulat ,,300 de ani de la naşterea lui Grigore  Maior, precursorul Şcolii Ardelene’’ care va avea loc în curând.

Cuvinte deosebite, pline de încărcătură a rostit inspectorul pentru învăţământ primar din cadrul Inspectoratului Judeţean Satu Mare, prof.Angela  Şimon.

,,…l-aş cita  pe marele filozof J.J Rousseau care spunea ,,Să ţii în palme sufletul unui copil este cu siguranţă un privilegiu. Să fii important în  viaţa unui copil,este, poate, un dar divin.’’ Cu certitudine, renumitul dascăl George Pteancu a avut parte de darul divin de a fi important cel puţin pentru cei 500 de intelectuali,oameni de bază în societatea interbelică românească ieşiţi din mâna lui, aşa cum a afirmat în 1927 parohul Alexandru Brâncoveanu. Cu multă abnegaţie a reuşit să izbândească a-şi pune în aplicare programul de iluminare a micilor învăţăcei, faima priceperii sale atrâgând la Carei copii din împrejurimi, dar şi din commune mai îndepărtate, precum şi membri ai altor confesiuni! A reuşit la Carei să formeze viitori intelectuali de vază pentru societate. Pentru meritele sale deosebite,Ministerul Instrucţiunii l-a numit pe George Pteancu,membru onorar al învăţământului primar,cea mai înaltă distincţie care se putea acorda unui învăţător.

În încheiere, inspectorul şcolar Angela  Şimon a afirmat că pentru învăţătoarele şi învăţătorii din  judeţ, George Pteancu este un model de dăruire, măiestrie şi abnegaţie, considerându-l ,,strălucit reprezentant al culturii sătmărene, căruia i se datoresc  însemnate contribuţii la propăşirea şcolii româneşti şi la animarea vieţii spirituale a oamenilor acestor locuri.’’

A rostit alese cuvinte şi preşedintele Asociaţiei Refugiaţilor din Carei, prof. Mihai Bertieanu, prezent la manifestarea de duminică.

Discuţiile au continuat apoi la un  protocol oferit de organizatori, la care au luat parte toţi cei prezenţi.

La mormântul din Carei al dascălului George Pteancu au fost depuse coroane de flori din partea familiei şi a Despărţământului ASTRA Carei, înainte de începerea simpozionului omagial.

Nici la acest eveniment de omagiere a unei personalităţi  de seamă din peisajul învăţământului careian, cu care s-ar mândri orice localitate, nu a luat parte niciun reprezentant al Primăriei Carei.

Rodica Pop

comentarii

de Zurbau Ioan la 19 October 2015 - 13:32

Ma bucurat foarte mult aceasta prezentare si felicitari tuturor celor care
au participat la realizarea lui. Cred ca mama mea a fost verisor de gradul doi cu profesorul Pteancu sotul Tereziei Pteancu.
Am remarcat neparticiparea niciunui reprezentant a Primariei si acest fapt trebuie sa dea romanilor un imbold si mai mare pentru unirea eforturilor
in propagarea culturii romane si neamului romanesc. Inca suntem marginalizati, daca nu chiar persecutati in propria tara.
Inca odata, FELICITARI!

de Vanca Tiberiu la 20 October 2015 - 14:10

Felicit Despărțământul ASTRA Carei, pe Doamna Daniela Ciută personal pentru modul în care gestionează trecutul istoric al Văii Er-ului, pentru capacitatea de a omagia personalitățile acestei vetre! În astfel de momente aproape că nu este oportun să se discute de troglodismul celor ce mobilează scaunele Primăriei Carei. Ocupanţii mandatelor de administrare a locului ies din sfera celor ce fac istorie şi rămân niște nevolnici îmbrăţişători de scaune.

de saiba la 14 November 2015 - 23:57

“Am remarcat neparticiparea niciunui reprezentant a Primariei si acest fapt trebuie sa dea romanilor un imbold si mai mare pentru unirea eforturilor”

votati ciutele propagandiste si mituitoare de tiganusi saraci! 50 roni votul, cine doreste, cine pofteste?

de platina la 15 November 2015 - 04:24

numa o saiba poate debita minciuni ca sasu fin de primar… mare disperare ca domnul ciuta candideaza de primar si va lasa pe drumuri si nu mai aveti din ce sa traiti ca fara banii de la primarie sunteti asistati sociali.

Lasati un comentariu