Afacerea “Groapa”?…Cine şi-ar dori o groapă în loc de teren arabil? Video

• publicat la: 26 noiembrie 2015
Afacerea “Groapa”?…Cine şi-ar dori o groapă în loc de teren arabil? Video

Miercuri, 25 noiembrie 2015, unul dintre punctele  aflate pe Ordinea de zi şi supus dezbaterilor aleşilor locali a fost şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția Comisiei de Fond Funciar a două parcele din extravilanul localității având categoria de folosință “neproductiv” înregistrate în domeniul privat al municipiului Carei.

Societatea Agricolă ,,Înfrăţirea’’ Carei a solicitat Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor punerea în posesie şi eliberarea de titluri de proprietate pentru  o  parcelă de 15.550 mp şi una de 21.550 mp situate în spaţiul fostei cărămidării a oraşului, teren extravilan, ,,groapa oraşului’’ cum mai este cunoscută, unde terenul este încadrat ca şi neproductiv.

PH INFRATIREA

Consilierul Ciută a  întrebat unde sunt localizate parcelele, dacă nu cumva este vorba despre acelaşi teren pentru care avem o Hotărâre de Consiliu din 2012 privind împădurirea. Primarul confirmă  că sunt tot din zona respectivă, respectiv gropile de lângă Sat-An srl, de la fosta cărămidărie.

,,….Comisia Locală de împroprietărire are lipsă de 400 ha şi dacă cineva acceptă o groapă, dacă cineva acceptă propunerea comisiei de repartizare conform legilor după care lucrează…nu e vorba de Înfrăţirea...”, afirmă primarul Kovacs adăugând că de fapt nici  nu ar fi trebuit să se ceară acordul CL.

Cererea, însă, vine din partea ,,Înfrăţirea” Carei, spune secretara Sroth ,,…comisia va repartiza Asociaţiei  ,,Înfrăţirea ” teren de  aproximativ 10 ha ce are diferenţă această suprafaţă….”.

Consilierii Onet şi Ciucoş au menţionat de la bun început  că nu participă la vot, deoarece unul este cenzor,  iar celălalt este acţionar. Consilierul Poosz a fost absent de la şedinţă, dar şi acesta este cenzor la Societatea Agricolă ,,Înfrăţirea”.

Pentru ca proiectul să fie aprobat era nevoie de  două treimi din voturile consilierilor în funcţie. Supus la vot, acesta nu a întrunit cvorumul necesar, fiind 4 abţineri şi 11 voturi Pentru.

Puteţi urmări desfăşurarea discuţiilor în filmul şedinţei,  începând cu minutul 46.

VIDEO ŞEDINŢA CL

La şedinţa CL din 29 septembrie 2010  a fost supusă aprobării solicitarea de împădurire a unor terenuri degradate  în suprafaţă de 18,54 ha dintre care 10,51ha erau din Ianculeşti. aici

Urmare a acelui proiect, un buldozer a încercat să intre pe pământurile ianculeştenilor în data de 6  decembrie 2012, moment în care sătenii au ieşit cu mic cu mare pentru a împiedica aplicarea intenţiei primarului Kovacs. Faptul a fost adus şi la cunoştinţa Prefectului Eugeniu Avram la adunarea sătească la care a participat în data de 6 iunie 2013. Proiectul nu a mai fost pus în practică, directorii de instituţii sătmărene  care  şi-au dat acordul la vremea respectivă afirmând că nu au fost corect informaţi despre adevăratele intenţii ale administraţiei careiene.

redacţia

Lasati un comentariu