Primăria Carei promovează funcționarii publici

• publicat la: 16 July 2016
Primăria Carei promovează funcționarii publici

Pe site-ul oficial al Primăriei Carei, a fost  afişat un anunț privind   organizarea unui examen de promovare în grad profesional a funcționarilor  publici.  Potrivit  dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 (republicată) (actualizată)  privind Statutul  Funcţionarilor publici şi în conformitate cu prevederile  articolului 146 din Hotărârea nr.611 din 4 iunie 2008, actualizată, pentru  aprobarea normelor privind organizarea și  dezvoltarea carierei funcționarilor publici, UAT a   municipiului Carei  organizează concurs de promovarea în grad profesional a funcționarilor  publici.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat  superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească  cumulativ următoarele condiţii:

-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează

- să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici

-să nu aibă în cazierul administrativ sancţiune disciplinară neradiată  în  condiţiile legii

Dosarele de înscriere la examen se depun  la Serviciul de Resurse Umane,până la data de 1.08.2016.

Examenul de promovare în grad profesional  va avea loc la sediul UAT  Municipiului Carei, în data de 10 august 2016, la ora 10.00-proba scrisă, iar în termen de maximum 5 zile de la susţinerea probei scrise va avea loc interviul.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare va conţine în mod obligatoriu:

-adeverinţa eliberată la Serviciul de Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul professional din care se promovează;

-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale din  ultimii 2 ani;

-formular de înscriere

Bibliografie:

- Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

-Legea nr.7 din 18 decembrie 2004 (**republicată**) privind Codul de conduită al funcționarilor publici (r1), cu modificările şi completările ulterioare

- Ordonanţa nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (pentru consilier  Resurse Umane, Relaţii cu Publicul/ Legea nr.466/2004 privind Statutul  Asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare (pentru  consilier Asistenţă socială) /Legea nr.215/2001 administraţiei publice  locale, (r2), cu modificările şi completările ulterioare – Tematica: cap.III ;I cap. IV (pentru consilier juridic Urbanism, Protecţia Mediului,Comercial)

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane sau la  numărul de telefon 0261 861 566.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu