3 schimbări de directori de şcoli în urma consultării Consiliului Profesoral

• publicat la: 23 August 2016
3 schimbări de directori de şcoli în urma consultării Consiliului Profesoral

Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare a validat nominalizările pentru ocuparea, prin detașare în interesul învățământului, a funcțiilor de conducere în unitățile de învățământ, respectiv a funcțiilor de îndrumare și control din cadrul inspectoratului școlar județean, neocupate prin concurs.

La nivelul unităților de învățământ, pentru 31 de cadre didactice, care au ocupat funcții de directori/directori adjuncți în anul școlar 2015-2016, nu s-a acordat prelungirea detașării în interesul învățământului din următoarele considerente: la cerere – 11, pensionare –7, desființarea funcției de director adjunct datorită numărului de clase din școală – 6, rezultatul consultării consiliului profesoral – 3, nu a depus solicitarea de a ocupa funcția de director în aceeași unitate de învățământ – 1, nu a solicitat detașarea în interesul învățământului pentru ocuparea funcției de conducere – 1, nu este membru al Corpului de experți în management educațional -1, la solicitarea minorităților naționale de a avea o funcție de conducere, conform legii educației naționale, într-o unitate de învățământ care are clase cu predare în limba minorităților naționale -1. Într-o unitate de învățământ s-au prelungit detașările în interesul învățământului, fostului director pentru funcția de director adjunct și fostului director adjunct pentru funcția de director.

 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, pentru 8 funcții de îndrumare și control neocupate prin concurs, au fost validate prelungiri ale detașării în interesul învățământului pentru 7 funcții de inspector școlar. Neprelungirea detașării pentru anul școlar 2016-2017, pentru una din funcțiile de inspector școlar, s-a realizat din considerentul neîndeplinirii calității de membru în Corpul de experți în management educațional.

ISJ Satu Mare

Lasati un comentariu