Cine are dreptul la asigurări pentru şomaj

• publicat la: 24 mai 2017
Cine are dreptul la asigurări pentru şomaj

In sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate, in  condițiile Legii nr.76/2002 următoarele categorii de persoane fizice denumite asigurați:

 • Cetățeni români care sunt încadrați în muncă sau realizează venituri în Romănia, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionar;
 • Cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii;
 • Cetățeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în România, sunt încadrați în muncă sau realizează venituri in condițiile legii.

În sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii:

 • Persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari;
 • Funcționari publici și alte persoane care desfășoară activități pe baza actului de numire;
 • Persoanele care își desfășoară activitatea  în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;
 • Persoane care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;
 • Alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prezentate mai sus.

Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prezentei legi, următoarele persoane:

 • Asociat unic, asociați;
 • Administratori care au încheiat contracte potrivit legii;
 • Persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiare;
 • Cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii;
 • Alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii.

 Buletin de Carei  sursa AJOFM

Lasati un comentariu