Cine se poate asigura în sistemul asigurărilor de şomaj

• publicat la: 6 noiembrie 2014
Cine se poate asigura în sistemul asigurărilor de şomaj

In sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania sunt asigurate  in conditiile Legii 76/2002, personele fizice  denumite asigurati, care pot fi:

*Cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;

*Cetateni romani care lucreaza in stainatate, in conditiile legii;

*Cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii.

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

1.Persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari.

2.Functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;

3.Persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul activitatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;

4.Persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;

5.Alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se  regasesc intr-o situatie prevazuta la punctele(1-4) de mai sus;

Fata de persoanele care au fost asigurate obligatoriu prin efectul L76/2002 se mai pot asigura urmatoarele persoane:

a)    Asociat unic, asociati;

b)    Administratori care au incheiat contracte potrivit legii;

c)    Persoane fizice autorizate, intreprinderi persoane fizice, titular ai intreprinderilor individuale, precum si membrii intreprinderilor familiar;

d)    Cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;

e)    Alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-d).

Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj conform legii.

Lasati un comentariu