În atenția absolvenților promoției 2017! AJOFM vă informează

• publicat la: 14 iunie 2017
În atenția absolvenților promoției  2017! AJOFM vă informează

Absolvenții instituțiilor de invățământ promoția 2017 sunt așteptați să se înregistreze în evidențele AJOFM Satu Mare pentru a beneficia de asistență personalizată în vederea  identificării și ocupării unui loc de muncă.

Absolvenții înregistrați la agenție , beneficiază de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum și de facilitate financiare.Absolvenții pot participa gratuit  la programe de formare profesională.

Absolvenții înregistrați la AJOFM Satu Mare care în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj dacă:

  • Nu urmează o formă de învățământ;
  • Nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decît valoarea indicatorului social de referință în vigoare (500 lei)

Absolvenții trebuie ca în intervalul de 60 de zile de la data absolvirii să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă ori la alți furnizori de servicii specializați , acreditați în condițiile legii, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă.

Indemnizația de șomaj se acordă absolvenților, la cerere, pe o perioadă de 6 luni, calculate de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire și constă intr-o sumă fixă lunară, neimpozabilă  al cărei cuantum este de 250 lei.

Nu beneficiază de acest drept absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul national de rezidențiat pe locuri sau posturi  în condițiile legii.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi.

AJOFM Satu Mare atenționează absolvenții de liceu promoția 2017, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, că termenul de 60 de zile se stabilește (conform ordinului 4577/20.07.2016 al ministrului Educației Naționale privind structura anului școlar, cu modificările și completările ulterioare).

Elevii care nu au situația școlară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidențele AJOFM Satu Mare în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la AJOFM Satu Mare , telefon 0261/770237 sau e-mail: ajofm@sm.anofm.ro.

 

Lasati un comentariu