100 de locuri capacitatea Centrului Alexandru Carei. Noile beneficii pentru persoanele cu handicap

• publicat la: 26 January 2018
100 de locuri capacitatea Centrului Alexandru Carei. Noile beneficii pentru persoanele cu handicap

Vineri 26.01.2018, subprefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamás a prezidat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice desfăşurată în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ.

În cadrul şedinţei directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Mariana Dragoș a prezentat informaţii cu privire la serviciile și prestațiile sociale pentru persoanele vârstnice.

DGASPC pune la dispoziţie servicii de prevenţie prin Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu CSRNA “Sf.Spiridon”Satu Mare; servicii rezidenţiale de protecţie prin 2 centre de îngrijire şi asistenţa socială care oferă servicii de suport, asistenţă medicală, recuperare, socializare; CIAS ”Sansa” Satu Mare – capacitate de 150 locuri; CIAS “Alexandru” Carei – capacitate de 100 locuri; Căminul pentru persoane vârstnice- Viile Satu Marecapacitate 20 de locuri .

Tot în cadrul şedinţei directorul DGASP a informat că începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform alineatelor (4), (5) și(13) ale articolului 58 din Legeanr. 448/2006, adultul cu handicap beneficiază de următoarele prestații sociale indiferent de venituri:

a) adultul cu handicap grav 450,00lei:

–      indemnizație lunară, indiferent de venituri in cuantum de  325,00 lei

–     buget personal complementar lunar in cuantum de 125,00 lei

b)adultul cu handicap accentuat 350,00 lei:

–      indemnizație lunară, indiferent de venituri in cuantum de  250,00 lei

–      buget personal complementar lunar in cuantum de 100,00 lei

c)adultul cu handicap mediu 50,00 lei:

buget personal complementar lunar in cuantum de 50,00 lei

De asemenea conform art. 23, persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun precum şi însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;

O altă facilitate pentru persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat este beneficierea de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat.

Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, mai beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale.

 

Lasati un comentariu