Despre ucenicie pas cu pas

• publicat la: 10 ianuarie 2018
Despre ucenicie pas cu pas

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani.

Ucenicia la locul de muncă este reglementată de Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și de HG NR.855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005.

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie au indatorirea să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene,  în a căror rază teritorială își au sediul, respective domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupare prin încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 5 zile de la vacantare.

Comunicarea se face prin completarea de către angajator a unui formular tipizat, pus la dispoziție de către AJOFM.

Contractul de ucenicie este un contract individulal de muncă de tip particular, incheiat pe durată determinate, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească professional și să muncească pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, si se înregistrează în termen de 20 de zile la Inspectoratul de muncă județean, și de asemenea și în REVISAL, anterior începerii uceniciei.

Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie se fac în condițiile respectării Legii nr.53/2003 – Codul muncii.

 Contractul are următoarele anexe:

–      Dispoziția de repartizare

–      Fișa postului

–      Contractul de prestări servicii de formare profesională (în situația în care angajatorul nu este furnizor de formare profesională autorizat)

–      Planul de activitate al ucenicului

Lasati un comentariu