În atenţia părinţilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

• publicat la: 4 septembrie 2018
În atenţia părinţilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Dragi părinţi ai copiilor cu CES, adică cu cerinţe educaţionale speciale, nu uitaţi că în perioada 1-30 septembrie trebuie să depuneţi la şcolile unde învaţă copii dumneavoastră cererile specifice pentru a beneficia de alocaţia de hrană conform legii.

De asemenea cei care posedă si un certificat de handicap puteţi depune de asemenea o cerere pentru mărirea alocaţiei de hrană cu 50 %.

Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale (CES) din familii, înscriși în învățământul de masă sau special, au o serie de drepturi, în conformitate cu prevederile articolului 129, aliniat 7 din Legea nr. 272/2004 republicată, și articolul 51, aliniat 2 din Legea nr. 1/2011. Este vorba de acordarea unor sume de bani, în cuantumul stabilit prin HG nr. 904/2014 și care, până în acest moment, nu s-au acordat decât copiilor și tinerilor cu CES aflați în sistemul de protecție socială.
Astfel, potrivit actelor normative amintite mai sus, copiii și tinerii cu CES au dreptul la: alocație de hrană în cuantum de 12 lei/zi, pentru copii cu vârsta între 0-3 ani, și 16,6 lei/zi pentru copii și tineri cu vârsta între 3-26 ani; îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, transport, materiale cultural-sportive, pentru care statul acordă: 366 lei/an pentru copiii cu vârste între 0-3 ani inclusiv, 498 lei/an pentru copiii cu vârste între 3-7 ani inclusiv, 611 lei/an pentru copiii cu vârste între 7-14 ani inclusiv, 754 lei/an pentru adolescenți cu vârste între 14-18 ani inclusiv și 844 lei/an pentru tineri cu vârste cuprinse între 18-26 ani inclusiv.
Pentru obținerea acestor drepturi, părinții sau reprezentanții legali trebuie să depună o cerere în acest sens la instituția de învățământ la care este înscris copilul/ tânărul cu cerințe educaționale speciale, la care se vor anexa: certificatul de încadrare în grad de handicap; certificatul de orientare școlară; declarație pe propria răspundere.
Potrivit informării de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cererea trebuie completată în două exemplare astfel încât cea pe care va fi trecut numărul de înregistrare să rămână solicitantului.

Nu vă lăsați induși în eroare de prevederile articolului 1 din HG nr. 904/2014 unde se face referire doar la copii aflați în sistemul de protecție socială. La finalul actului normativ există o prevedere suplimentară: «Se aplică și copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv celor școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 aliniat (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare» și Se aplică şi copiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie.

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă beneficiază de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, de la caz la caz.

Organizarea serviciilor de sprijin educațional se face de către CJRAE și se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educației.

„Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de la domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecția copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul DGASPC-urilor județene”, prevede Legea Educației Naționale.
De asemenea,  pentru copiii, elevii și tinerii care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități sunt nedeplasabili, se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

Lasati un comentariu