Sinteza activităților de control ale ITM în luna februarie

• publicat la: 6 martie 2019
Sinteza activităților de control ale ITM în luna februarie

In cursul lunii februarie 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 148 controale, din care 88 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 60 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 85 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 220 măsuri pentru înlăturarea acestora.

I.       Cu ocazia celor 88 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna februarie 2019 s-au aplicat în total 53 de sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi, în valoare totală de 58.000 lei, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 113 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 42 sancțiuni, din care 8 amenzi în valoare totală de 58.000 lei (2 amenzi pentru folosirea muncii nedeclarate însumând  40.000 lei  conform art. 260(1) lit.e și lit. e^1, și 6 amenzi însumând 18.000 lei pentru pentru încălcarea prevederilor art. 27 și 119 referitoare la examenul medical la angajare și respectiv la evidența orelor lucrate de către salariați),  precum și 34  avertismente pentru alte deficiențe.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 8 sancțiuni (avertismente) și s-au dispus 30 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  1. II.               În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 70 controale în cursul lunii februarie 2019, fiind constatate 107 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 107 sancțiuni contravenționale, din care 6 amenzi (în valoare totală de 41.000 lei) și 101 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

III.        In cursul lunii februarie 2019 au fost înregistrate la Compart. Comunicare,Relații cu Publicul  23 de petiții (sesizări și reclamații) de la persoane fizice și 67 solicitări de la alte instituții și de la alte persoane juridice, cărora li s-a comunicat răspuns în termenul legal.

In cursul lunii februarie 2019 au fost eliberate la cererea unor cetățeni 275 extrase REVISAL și 42 adeverințe de vechime pentru perioade anterioare datei de 31.12.2010 (datei abrogării Legii nr.130/1999 și a Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă).

 

Lasati un comentariu