Peste 3350 de șomeri în județ la finalul lunii iulie

• publicat la: 4 September 2019
Peste 3350 de șomeri în județ la finalul lunii iulie

La sfârșitul lunii iulie  în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare erau înregistrați 3357  șomeri (din care 1518  femei), rata șomajului fiind de 2,27 % .

Comparativ cu luna iunie 2019, când rata șomajului a fost de 2,28 %, în luna iulie 2019 acest indicator este în scădere cu 0,01 pp.

Din totalul de 3357 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 365 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.992 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.714  șomeri provin din mediul rural și 643  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

3357

< 25 ani

450

între 25-29

207

între 30-39

819

între 40-49

934

între 50-55

451

peste 55 ani

496

 

Șomerii cu studii primare și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în   evidenţele AJOFM Satu Mare 59,25 % ,urmat de cei cu studii gimnaziale 26,06 %, iar 5,12 % au absolvit învățământ profesional. Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 6,70 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,53 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:      1922 persoane foarte greu ocupabile, 1366  greu ocupabile, 31 mediu ocupabile, iar 38 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Satu Mare sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Satu Mare la adresa www.satumare.anofm.ro.

Lasati un comentariu