Precizări ale ISU Someș despre Relațiile cu Publicul

• publicat la: 12 martie 2020
Precizări ale ISU Someș despre Relațiile cu Publicul

În contextul măsurilor care trebuie adoptate pentru reducerea riscului de transmitere a virusului COVID-19, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Someș” al județului Satu Mare informează și recomandă următoarele:

– Depunerea / ridicarea solicitărilor de emitere a avizelor / autorizațiilor se va desfășura pe baza unei programări on-line sau telefonice, astfel încât să se evite aglomerări de persoane în spațiile destinate primirii documentațiilor;

– Investitorii / beneficiarii au posibilitatea de a depune documentațiile în format electronic la adresa de e-mail: avizareautorizare@isusatumare.ro;

– Factorii care concură la proiectarea, verificarea și punerea în operă a proiectelor vor solicita, în scris, acordarea asistenței de specialitate în cadrul unor audiențe;

– Pentru transmiterea petițiilor, cererilor, sesizărilor, reclamațiilor se va apela la metode alternative, care să nu presupună prezența fizică a persoanelor, după cum urmează:

-prin e-mail, la adresa: pompierii_sm@yahoo.com;

– prin fax, la numărul: 0261768252;

– prin poștă, la adresa: Satu Mare, strada Fabricii nr.35, cod 440096.

Lasati un comentariu