15 august 1714. Sacrificiul Sfinților Martiri Brâncoveni

• publicat la: 15 august 2020
15 august 1714. Sacrificiul Sfinților Martiri Brâncoveni

La 15 august 1714, de ziua Adormirii Maicii Domnului, la Constantinopol, domnul Țării Românești, Constantin Basarab Brâncoveanu, alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și de sfetnicul Ianache Văcărescu, sunt uciși din ordinul sultanului otoman, exponent al unui regim de putere criminal și deplin corupt.

Sacrificiul Sfinților Martiri Brâncoveni încheie lunga istorie a domniilor pământene ale Țării dintre Carpați și Dunăre, începută prin Radu Negru și continuată prin figuri de seama lui Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Matei Basarab.

Brâncoveanu a fost un domn al culturii, un mare apărător al Bisericii Creștine persecutate în teritoriile fostului Imperiu Roman de Răsărit, un om drept care a iubit Țara și oamenii săi și care, în ciuda marii averi pentru care a fost invidiat și urât deopotrivă de rudele sale Cantacuzine și de vizirii otomani, a trăit în smerenie și credință în Dumnezeu.

Prin Constantin Brâncoveanu se încheie o epocă în care românii au făcut politică europeana la nivel mare, în ciuda suzeranității otomane presante, și în care toți creștinii răsăriteni priveau cu speranță către Țara Românească.

Fiți mărturisitori precum Martirii Brâncoveni care nu și-au lepădat credința și au ales să nu își vândă sufletele când sultanul perfid a căutat a-i umili, preferând a pierde tot ce aveau – putere, averi, viețile în urma cumplitei execuții!

Sfinții Martiri Brâncoveni să-i apere și protejeze pe toți creștinii persecutați și supuși nedreptăților pentru simplul gest de a-și asuma credința lor în Hristos!

Daniel Gheorghe

Lasati un comentariu