Dragostea de țară în versurile unor tineri elevi

• publicat la: 30 noiembrie 2020
Dragostea de țară în versurile unor tineri elevi
Dragostea de ţară
.
Ce-i mai frumos decât o dragoste de ţară?
Ce-i mai frumos decât să fi român?
Să fim uniţi şi bravi în orice clipă,
Căci ţara ce-o iubim e-a vechilor străbuni.
De-a pururi va trăi credinţa strămoşească,
Şi pururi să-nflorească pe vatra românească,
Seminţe de iubire, mândrie, vitejii,
Că suntem fii si fiice ai Marii Români!
La Alba-Iulia acum e mare sărbătoare,
Stindarde se ridică, se strigă libertate!
Un vis bătrân de veacuri acum s-a împlinit,
Şi cele trei surori de-ndată s-au unit.
Suntem români cu acelaşi ideal,
Vorbim aceaşi limbă, suntem acelaşi neam
Ne cântăm destinul când răscolim istoria,
Trăiască toţi românii, trăiască România!
Gabor Tania
Clasa a VI-a A
2011
……………………
Imn pentru ţară
.
Pe ale noastre dragi meleaguri
Pe-ale românilor câmpii,
Venit-au regi, din multe neamuri
Mulţime de-o sută de mii.
În ziua ceea cea măreaţă
Unirea Mare se-nfăptă,
Şi-acum când lumea are-o altă faţă
Încă rezistă ca o aţă.
Şi această aşă nu se rupe,
Cum cusătura unei ii,
E-o aţă rezistentă-n lupte,
În luptele dintre copii.
Copi ai ţării –luptătorii-
Copiii –sinceri petrioţi,
Şi regi, şi domni, apărătorii
Ce ne-au scăpat ţara de hoţi.
Iar azi istoria în suflet
Se-arată printre toţi românii
Şi în Ardeal se-aude-un urlet
Al clopotului tras de funii,
Acest clopot nu-i fantezie
Ci ne anunţă glorios
În ziua de Întâi Decembre:
Români, pe veci fiţi patrioţi!
.
Silaghi Şerban, cl a IX-a
2011

Lasati un comentariu