A trecut la cele veșnice vicepreședintele Academiei Române Alexandru Surdu

• publicat la: 11 decembrie 2020
A trecut la cele veșnice vicepreședintele Academiei Române Alexandru Surdu
Academia Română anunță decesul academicianului  ALEXANDRU SURDU, (24 februarie 1938, Braşov – 11 decembrie 2020, București), Membru titular al Academiei Române din 8 septembrie 1993,  membru corespondent din 13 mai 1992, Vicepreședinte al Academiei Române (2014-2018).
A fost Preşedinte al Secţiei de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie a Academiei Române (din 1993) și  Directorul Institutului de Filosofie si Psihologie „Constantin Radulescu-Motru“ al Academiei Române.
Vrednic român și mare patriot, academicianul ALEXANDRU SURDU a fost președintele ASTRA Despărțământul Brașov.
A fost unul dintre înalții oaspeți ai Municipiului Carei în perioada 15-18 0ctombrie 2017  cu ocazia desfășurării celui mai amplu și important eveniment cultural și anume Adunarea Generală ASTRA cu participare națională și internațională.
.

Cu adâncă durere și profund regret, Universitatea Titu Maiorescu din București anunță plecarea dintre noi a academicianului Alexandru Surdu (n. 24 februarie 1938, Brașov – d. 11 decembrie 2020, București).

Academicianul Alexandru Surdu a fost unul dintre cele mai importante nume ale filosofiei românești contemporane, un autor de marcă în domeniu, un savant al culturii noastre, un mare cărturar umanist, cu o solidă cultură clasică și modernă, de anvergură europeană, un editor de prestigiu (editor al marilor autori ai filosofiei românești, cel mai important editor al operei lui Titu Maiorescu), un cercetător de elită și un mare Profesor. A fost vicepreședinte al Academiei Române, Președintele Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a acesteia și Directorul Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei. Este autorul unei opere prodigioase, alcătuită din scrieri fundamentale, între care se numără: Logică clasică și logică matematică(1971), Elemente de logică intuiționistă(1976), Actualitatea relației gândire-limbaj. Teoria formelor prejudicative(1989), Vocații filosofice românești (1995),Contribuții românești în domeniul logicii în secolul XX (1999),Gândirea speculativă – Coordonate istorico-sistematice(2000), Filosofia modernă – Orientări fundamentale(2002), Filosofia contemporană(2003), Aristotelian Theory of Prejudicative Forms(2006), Filosofia pentadică I, Problema Transcendenței(2007), Teoria formelor logico-clasice(2008), Cercetări logico-filosofice(2009). Pentru opera sa academică și culturală, a primit o serie de premii și distincții importante, între care Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler.

Academicianul Alexandru Surdu a fost profesor al Facultății de Psihologie a Universității Titu Maiorescu, numărându-se printre fondatorii acesteia. Din această calitate, a inițiat în domeniul gândirii și culturii filosofice generații de studenți de-a lungul a 30 de istorie ai Universității. A fascinat pe tineri printr-o cultură fabuloasă, prin cuprinderea și profunzimea cunoașterii, prin spiritul reflexiv, prin deschiderea umanistă spre interpretarea și înțelegerea lumii și a existenței. Academicianul Alexandru Surdu a fost un mare patriot, profund atașat de spiritul românesc, de sentimentul românesc al ființei, de valorile noastre identitare, de limba, cultura și civilizația românească, ale căror valori le-a promovat în întreaga sa operă și pe care le-a cultivat celor tineri. I-a admirat și prețuit pe Eminescu, Titu Maiorescu, Blaga, Motru, Noica, pe toți marii gânditori ai culturii noastre, pe care i-a promovat în opere de mare valoare științifică, contribuții fundamentale la filosofia și cultura românească. A fost un profesor respectat și iubit de către studenți și de întregul corp profesoral al Universității. Pentru Universitatea Titu Maiorescu, a fost un privilegiu și o mare onoare de a-l fi avut în rândurile sale pe Marele Profesor și Academician Alexandru Surdu.

Lasati un comentariu