Rata de promovare la BAC 2021 în județul Satu Mare e sub media pe țară

• publicat la: 6 iulie 2021
Rata de promovare la BAC 2021 în județul Satu Mare e sub media pe țară

Ministerul Educației a publicat pe site-ul dedicat (link inserat ulterior către bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Rata cumulată de promovare (înainte de contestații), în județul Satu Mare, este de 63.64 % (64,45% în sesiunea iunie-iulie 2020). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 68.89 % (72,29% – sesiunea iunie-iulie 2020), iar pentru promoțiile anterioare – 18.72 %  (22.39 % – sesiunea iunie-iulie 2020).

Anul acesta, rata de promovare pe țară este de 67,8%, în creștere cu aproape 5 procente față de anul trecut. Pentru promoția curentă, rata de promovare este 73,9% – un plus de 2,5% comparativ cu aceeași etapă din sesiunea iunie-iulie 2020, iar pentru promoțiile anterioare, 27,6%.

În județul Satu Mare au promovat 1234 de candidați, dintr-un total de 1995 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 1196 de candidați provin din promoția curentă, iar 38 de candidați din promoțiile anterioare.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

•      18 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

•      9 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;

•      51 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 30 / Istorie – 21)

•      67 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

 

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

•      recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

•      susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

•      obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

 

Lasati un comentariu