Activitatea ITM Satu Mare în luna octombrie

• publicat la: 22 noiembrie 2021
Activitatea ITM Satu Mare în luna octombrie

In cursul lunii octombrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 175 controale, din care 107 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 68 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 180 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 259 măsuri pentru înlăturarea acestora. 

În municipiul Carei au fost controlate în luna octombrie un număr de 7 societăți iar în satele din jur un număr de 8 societăți.

I.  Control Relații de muncă

Cu ocazia celor 107 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna octombrie 2021 s-au aplicat în total 49 sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în valoare totală de 12.100 lei și 45 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 128 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 28 sancțiuni (4 amenzi în valoare totală de 12.000 lei și 24 avertismente) fiind dispuse 80 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 14 sancțiuni  (avertismente) și s-au dispus 14 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Având în vedere Planul de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate, în cursul lunii octombrie au fost organizate Campanii (acțiuni) de control  la angajatorii din domeniile de activitate Poștă și curierat (cod CAEN 53), Protecție și gardă (cod CAEN 801), Întreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN 4520).

În vederea creșterii gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și munca subdeclarată, la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, cât și la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească ”la negru” sau ”la gri”, În luna octombrie 2021 Inspecția Muncii a demarat Acțiunea de informare și conștientizare ”VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIȚI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”. În acest context, pe lângă comunicarea informațiilor utile pe site-ul Inspectoratului teritorial de muncă și prin mijloacele media locale, au fost tipărite și sunt distribuite afișe și pliante atât în locurile de muncă în care se desfășoară acțiuni de control, cât și în locuri consacrate având afluență de persoane, piețe, târguri, primării, gări, autogări, și prin afișarea acestora la sediul inspectoratului.

  1. II.  Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 68 de controale în cursul lunii octombrie 2021, fiind constatate 131 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 131 sancțiuni contravenționale (9 amenzi în valoare totală de 26.000 lei și 122 avertismente). Au fost dispuse 131 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii octombrie au fost comunicate (de către angajatori) 9 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

III.Evidența muncii

În cursul lunii octombrie 2021 au fost eliberate 25 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5963 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii . Au fost eliberate în cursul lunii octombrie  19 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV. Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public

În cursul lunii octombrie 2021 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 27 de petiții din care 21 sesizări  și 6 cereri de la persoane fizice și 13 solicitări de la practicieni în insolvență (pentru angajatorii în faliment și/sau în lichidare), precum și 64 solicitări de  de la alte instituții publice, comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Aproape 50% dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic accesibil pe site-ul nostru – www.itmsatumare.ro).

Reamintim și cu acest prilej celor care se încadrează în muncă cu privire la necesitatea (și obligația legală) de a se asigura că are contractul individual de muncă întocmit în formă scrisă și înregistrat cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de începerea activității, că i s-a înmânat un exemplar al contractului pentru a își cunoaște drepturile și obligațiile ce decurg din contractul individual de muncă.

Subliniem de asemenea prevederile art. 17 – 19 din Codul Muncii referitoare la obligația angajatorului de a îl informa pe candidatul la angajare sau pe salariat cu privire la elementele (clauzele esenţiale) pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.  Subliniem din nou acest aspect întrucât mai există persoane care semnalează prea târziu (după ce au părăsit locul de muncă respectiv) că au lucrat fără contract de muncă, sau doar după ce au semnat și au primit contractul individual de muncă.

 

Lasati un comentariu