În atenția persoanelor cu dizabilități

• publicat la: 5 noiembrie 2021
În atenția persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ” Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Obiectivul specific al proiectului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație.

Durata proiectului este de 50 de luni, data de începere a proiectului a fost:23.05.2019 și de finalizare : 31.07.2023.Valoarea totală a proiectului este de 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89 lei cofinanțate de UE.

Persoanele cu dizabilități, șomere și inactive aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.

Pași necesari pentru obținerea tehnologiei asistive

Etapa 1

Persoanele cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente:

–       Carte de identitate;

–       Adeverință medicală;

–       Ultimul document de studii.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

–       Înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă;

–       Acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

Persoana cu Dizabilități

–       Semnează acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă;

–       Participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare , consiliere, mediere)

Etapa 2

Persoana cu dizabilități se prezintă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului unde depune următoarele documente:

–       Cerere pentru acordarea voucherului;

–       Certificat de incadrare în grad de handicap și anexa acestuia.

Lasati un comentariu